NVvPM

Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management

Welkom op de website van de beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM)

De praktijkmanager is niet meer weg te denken in de huisartsenzorg. Er is dan ook steeds meer behoefte aan praktijkmanagement om de organisatie en beleid te sturen binnen de huisartsenpraktijk.
NVvPM is de beroepsvereniging voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg.
De vereniging biedt een platvorm voor praktijkmanagers door:

  • Onderlinge kennisdeling mogelijk te maken via deze site
  • Het organiseren van netwerkdagen met sprekers en actuele onderwerpen en regionale netwerkbijeenkomsten met workshops
  • Het is mogelijk vacatures te plaatsen op deze site en ook kunnen praktijken de aangeboden vacatures bekijken
  • Daarnaast sturen we nieuwsflitsen met updates van onze activiteiten. Schrijf je in via: nieuwsflits

Wat doet de NVvPM nog meer?
Door het steeds complexer worden van de organisatie van een huisartspraktijk komt er steeds meer behoefte aan een praktijkmanager.
Gelukkig kunnen wij u met blijdschap vermelden dat de functie van Praktijkmanager opgenomen is in de CAO per maart 2019 en de functiebeschrijvingen zijn uitgewerkt in de handleiding van Functiewaardering Huisartsenzorg. Voor het downloaden hiervan verwijzen wij u naar de website van de LHV.
Ook hebben we contact met de zorgverzekeraars over het bieden van een vergoeding voor de praktijk voor het hebben van een praktijkmanager en de voorwaarden waar deze praktijkmanager dan aan moet voldoen.
Tevens zijn we met LHV en InEen in overleg over de toekomstontwikkelingen met name gericht op het regionaal- en wijkgerichte samenwerkingsverbanden (Organisatie en Infrastructuur) en de rol van de huisartsenpraktijk en de rol van de praktijkmanager.
In 2018 zijn we gestart met de opzet van het Praktijkmanagers kwaliteitsregister, sinds maart 2019 is deze actief. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kwaliteitsregister Praktijkmanager

Nieuws

Bijeenkomst 19 maart afgelast

Netwerkdag afgelast Wegens het coronavirus gaat de netwerkdag op 19 maart niet door en komt hiermee te vervallen. De eerstvolgende netwerkdag is op woensdag 17 juni.  Wat kunnen we als praktijkmanager doen op de praktijken? Een aantal tips: 1. Zelf gezond blijven! Hou mogelijke risico’s in de gaten, van jezelf,

Read More »

Interview Medisch ondernemen over coronacrisis

Interview Medisch Ondernemen en Klara Knapen (NVvPM)over coronacrisis ‘Het draaiboek ontbreekt’. Op 17 maart is er een interview gepubliceerd door Medisch Ondernemen met Klara Knapen over de coronacrisis. Hoe gaan de verschillende praktijken hier mee om? Wil je hier meer over lezen? Klik dan op deze link. Word ook lid

Read More »

Aftreden Imke Hornix

Imke Hornix neemt binnenkort afscheid als voorzitter Imke Hornix (NVvPM): ‘Als beroepsvereniging voor praktijkmanagers zijn we nog nieuw’ Imke Hornix neemt binnenkort afscheid als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Praktijkmanagers (voor de huisartsenzorg). De NVvPM bestaat bijna vijf jaar, telt zo’n 300 leden en staat op de kaart als

Read More »

Interview medisch ondernemen

Interview Medisch Ondernemen en Klara Knapen (NVvPM): ‘Praktijkmanagers moeten hun rol pakken in de eerstelijn’ Klara Knapen is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers (NVvPM) in de huisartsenzorg. Ze vertelt hoe de beroepsvereniging werkt aan versterking van de positie van praktijkmanagers. ‘Praktijkmanagers zijn verantwoordelijk voor een goed georganiseerde praktijk

Read More »

Videoboodschap Minister Bruins

Videoboodschap Minister Bruins Omdat het belang van onze functie van praktijkmanager in de huisartsenzorg gezien de landelijke ontwikkelingen steeds groter wordt, hebben wij minister Bruins uitgenodigd voor onze netwerkdag van 14 november jl. Met belangstelling is onze uitnodiging gelezen. Helaas kon minister Bruins deze dag niet aanwezig zijn, maar wilde

Read More »

‘Cao praktijkmanagers werkt aan alle kanten versterkend’

De nieuwe Cao Huisartsenzorg is onlangs van kracht geworden. Voor het eerst zijn in de cao ook drie functieprofielen van praktijkmanagers opgenomen. Klara Knapen, van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagement (NVvPM) voor huisartsenzorg, legt uit wat het belang is van deze nieuwe cao. ‘Om een praktijkmanager binnen te halen hoef

Read More »

NVvPM-Dag - 17 juni 2020

Aanmelden voor de NVvPM dag van 17 juni 2020. Heb je vragen of ideeën voor de invulling van deze dag? Mail dan naar: admin@nvvpm.com

Leden Login

NVvPM wordt gesponsord door: