NVvPM
Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management

Welkom op de website van de beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM)

De praktijkmanager is niet meer weg te denken in de huisartsenzorg. Er is dan ook steeds meer behoefte aan praktijkmanagement om de organisatie en beleid te sturen binnen de huisartsenpraktijk.

NVvPM is de beroepsvereniging voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg. De vereniging biedt een platvorm voor praktijkmanagers door:

  • Onderlinge kennisdeling mogelijk te maken via deze site,
  • Het organiseren van netwerkdagen met sprekers en actuele onderwerpen en regionale netwerkbijeenkomsten met workshops,
  • Het is mogelijk vacatures te plaatsen op deze site en ook kunnen praktijken de aangeboden vacatures bekijken.
  • Daarnaast sturen we nieuwsflitsen met updates van onze activiteiten. Schrijf je in via: nieuwsflits

Wat doet de NVvPM nog meer?

Door het steeds complexer worden van de organisatie van een huisartspraktijk komt er steeds meer behoefte aan een praktijkmanager.

Gelukkig kunnen wij u met blijdschap vermelden dat het principeakkoord, waarin de functie van Praktijkmanager opgenomen in FWHZ, definitief is. Voor informatie over de hoofdlijnen van het principeakkoord 2019 - 2020 verwijzen wij u naar Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020

Ook hebben we contact met de zorgverzekeraars over het bieden van een vergoeding voor de praktijk voor het hebben van een praktijkmanager en de voorwaarden waar deze praktijkmanager dan aan moet voldoen.

Tevens zijn we met LHV en InEen in overleg over de toekomstontwikkelingen met name gericht op het regionaal- en wijkgerichte samenwerkingsverbanden (Organisatie en Infrastructuur) en de rol van de huisartsenpraktijk en de rol van de praktijkmanager.

In 2018 zijn we gestart met de opzet van het Praktijkmanagers register. Wij zijn verheugd u te kunnen mede delen dat deze met ingang van maart 2019 actief is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kwaliteitsregister Praktijkmanager

Interview Medisch Ondernemen en Klara Knapen (NVvPM): ‘Praktijkmanagers moeten hun rol pakken in de eerstelijn’

Klara Knapen is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagers (NVvPM) in de huisartsenzorg. Ze vertelt hoe de beroepsvereniging werkt aan versterking van de positie van praktijkmanagers. ‘Praktijkmanagers zijn verantwoordelijk voor een goed georganiseerde praktijk zodat de zorgverleners zich kunnen focussen op de patiëntenzorg. Daar mogen ze best trots op zijn!.’
Meer lezen: Interview Medisch Ondernemen

Word ook lid en blijf op de hoogte van al deze ontwikkelingen, 2019 wordt een belangrijk jaar voor ons vak!
Inschrijven kan via: lidmaatschap
Voor vragen of opmerkingen, stuur een mailtje naar admin@nvvpm.com of bel naar 06-23819303.

'NVvPM-Dag - 14 november 2019'

Aanmelden voor de NVvPM dag van 14 november 2019. Heb je vragen of ideeën voor de invulling van deze dag? Mail dan naar: admin@nvvpm.com