NVvPM
Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management

Welkom op de website van de beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM)

De praktijkmanager is niet meer weg te denken in de huisartsenzorg. Er is dan ook steeds meer behoefte aan praktijkmanagement om de organisatie en beleid te sturen binnen de huisartsenpraktijk.

NVvPM is de beroepsvereniging voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg. De vereniging biedt een platvorm voor praktijkmanagers door:
  • onderlinge kennisdeling mogelijk te maken via deze site,
  • het organiseren van netwerkdagen met sprekers en actuele onderwerpen en regionale netwerkbijeenkomsten met workshops,
  • het is mogelijk vacatures te plaatsen op deze site en ook kunnen praktijken de aangeboden vacatures bekijken.
  • Daarnaast sturen we nieuwsflitsen met updates van onze activiteiten. Schrijf je in via: nieuwsflits

Wat doet de NVvPM nog meer?

Door het steeds complexer worden van de organisatie van een huisartspraktijk komt er steeds meer behoefte aan een praktijkmanager. Echter heeft dit vak nog geen officiële functiebeschrijving, bijvoorbeeld in de CAO. Wij zijn in overleg met de LHV en de FWG (organisatie die functies beschrijft en waardeert in de gezondheidszorg) om deze functiebijschrijving met bijbehorende functiewaardering in de CAO te krijgen. Het functieprofiel wat we hebben geschreven en voorgelegd aan LHV en FWG is natuurlijk beschikbaar voor onze leden.

Ook hebben we contact met de zorgverzekeraars over het bieden van een vergoeding voor de praktijk voor het hebben van een praktijkmanager en de voorwaarden waar deze praktijkmanager dan aan moet voldoen.

Tevens zijn we met LHV en InEen in overleg over de toekomstontwikkelingen met name gericht op het regionaal- en wijkgerichte samenwerkingsverbanden (Organisatie en Infrastructuur) en de rol van de huisartsenpraktijk en de rol van de praktijkmanager.

In 2018 zijn we gestart met de opzet van het Praktijkmanagers register. Meer informatie hierover volgt zsm!

Word ook lid en blijf op de hoogte van al deze ontwikkelingen, 2019 wordt een belangrijk jaar voor ons vak! Inschrijven kan via: lidmaatschap Voor vragen of opmerkingen, stuur een mailtje naar admin@nvvpm.com of bel naar 06-23819303.

'NVvPM-Dag - 14 november 2018'

Aanmelden voor de NVvPM dag van 14 november 2018. Heb je vragen of ideeën voor de invulling van deze dag? Mail dan naar: admin@nvvpm.com