CAO onderhandelingen

CAO onderhandelingen

Sinds 2015 zet de NVvPM zich in voor de functieontwikkeling- en profilering van de praktijkmanager in de huisartsenzorg.

Vanaf 2016 vinden er gesprekken plaats met landelijke belanghebbende partijen zoals netwerken van praktijkmanagers, LHV en FWHZ. Dat heeft geresulteerd in opname van onze functie in de cao in 2019 op drie verschillende niveaus. Sindsdien is de ontwikkeling van onze functie ook onderwerp van gesprek aan de onderhandelingstafel.

Als vereniging hebben we te weinig leden om een eigen zetel aan deze tafel te hebben. Wij zijn daarom verheugd dat de NVvPO bereid is om namens ons het woord te voeren en onze belangen te vertegenwoordigen. Hiervoor hebben we natuurlijk regelmatig input nodig van onze leden. Daarom sturen we je met regelmaat een (korte) enquête om informatie op te halen. Op deze wijze denken wij jouw stem op de juiste manier te vertegenwoordigen.

Cao huisartsenzorg 2024 - 2025
Cao app huisartsenzorg: Apple Store     Google Playstore
Salaristabel cao huisartsenzorg per 09-01-2024
Onderhandelaarsakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2024 - 30 juni 2025
NVvPM lid worden

Lid worden

Samen ontwikkelen we ons vak. Krijg en geef hulp in onze community, doe kennis op en ontmoet collega’s. Wij verwelkomen je graag.

Menu PM Community