Behaalde doelstellingen

Behaalde doelstellingen

In de grotere gezondheidscentra zijn praktijkmanagers niet meer weg te denken. Daarnaast zetten ook steeds meer kleinere huisartsenpraktijken de diensten van een praktijkmanager in. Dit doen zij onder meer om de organisatorische vraagstukken over ingewikkelde wet- en regelgeving aan iemand anders over te laten. Huisartsen en praktijkmedewerkers dienen hun aandacht primair te richten op hun patiënten. De praktijkmanager neemt hen daarbij de beleidsmatige, organisatorische of personele taken uit handen. Praktijkmanagers werken veelal op ZZP-basis en voeren diverse werkzaamheden binnen de huisartsenpraktijk uit. Ze zijn verenigd in de Nederlandse Vereniging van Praktijkmanagers (NVvPM). Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de NVvPM voor een gesprek of een opdracht.

NVvPM is de beroepsvereniging voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg. De praktijkmanager is in de huisartsenzorg niet meer weg te denken. Er is dan ook steeds meer behoefte aan PraktijkManagement, om de organisatie en het beleid binnen de huisartsenpraktijk vorm te geven. Met de input en steun van onze leden hebben wij tot op heden al het volgende bereikt:

 • De functie van Praktijkmanager is per maart 2019 in de cao opgenomen. De functiebeschrijvingen op niveau A, B en C zijn uitgewerkt in de handleiding van Functiewaardering Huisartsenzorg
 • Sinds maart 2019 is er een kwaliteitsregister van de praktijkmanager via Kabiz
 • We hebben de beroepscode praktijkmanager geformuleerd
 • We hebben deelgenomen aan het onderzoek naar Balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg. We zijn daarnaast aanwezig geweest bij een presentatie met VWS, LHV en overige beroepsverenigingen in de huisartsenzorg
 • We voeren overleg met zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis over opgenomen functies in de cao, voorwaarden en vergoeding
 • We voeren overleg met eerstelijnsorganisatie InEen over functies in de cao
 • We spreken met cao-partijen over mogelijke deelname aan de cao-onderhandelingstafel
 • We zijn in overleg met andere verenigingen van medewerkers in de huisartsenzorg over herijking kernwaarden en waren aanwezig bij de presentatie in Woudschoten op 19 januari 2019
 • We hebben deelgenomen aan een onderzoek naar personeelssamenstelling in de huisartsenzorg, uitgevoerd door Nivel
 • We spreken met andere verenigingen van medewerkers in de huisartsenzorg over toekomstvisie op de huisartsenzorg
 • We voeren overleg met bedrijven over sponsoringsmogelijkheden
 • We hebben deelgenomen aan de commissie Medisch Ondernemen voor het organiseren van de Dag van de Praktijkmanager op de Praktijkmanagersnetwerkdag van Medisch Ondernemen in 2019. We gaven op deze dag een presentatie over de NVvPM en de praktijkmanagers in de huisartsenzorg
 • We organiseerden de eerste regionale bijeenkomst in Noord-Holland samen met Medisch Ondernemen
 • We hebben input geleverd voor ‘een goed gesprek’ in samenwerking met SSFH en LHV
 • We vroegen voormalig Minister Bruins met succes om -in een videoboodschap- het welkomstwoord te doen ter ere van onze functie in de cao
 • We hebben meegeschreven aan het handboek ‘Praktijkvoering voor de huisarts nieuwe stijl’
 • In november 2020 hebben we onze eigen campagne gelanceerd: Uw zorg is Onze zorg – stop agressie tegen zorgverleners
 • In 2021 Regionale netwerkgroep opgericht t.b.v. kennisdeling regionale projecten
 • In 2022 zijn we live gegaan met de NVvPM Academie
 • We nemen deel aan de Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn
 • Samen met de beroepsverenigingen (werknemers) in de huisartsenzorg hebben wij ons in 2023 verenigd onder de naam Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ) met als doel het versterken van de huisartsenzorg in Nederland
NVvPM lid worden

Lid worden

Samen ontwikkelen we ons vak. Krijg en geef hulp in onze community, doe kennis op en ontmoet collega’s. Wij verwelkomen je graag.

Menu PM Community