Vereniging

Vereniging

De NVvPM behartigt de belangen van het management in de eerstelijnszorg. Dit betekent dat de vereniging niet alleen toegankelijk is voor praktijkmanagers, maar ook voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het management binnen zorgpraktijken. Dit betreft met name praktijken in de huisartsenzorg. Het lidmaatschap van de NVvPM geeft de manager de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met collega’s, een casus in te brengen om over van gedachten te wisselen, of kennis te delen. Het platform bied je dus de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en te klankborden met andere organisaties in de zorg.

Naast het forum organiseert NVvPM elk jaar bijeenkomsten waar interessante sprekers hun visie op management in de praktijk geven. Daarnaast organiseren we debatten en brainstormsessies over actuele onderwerpen.

Een lidmaatschap kost € 92 euro per jaar (vrij van BTW), waarbij je onbeperkt gebruik kunt maken van het forum en formats. Daarnaast houden we je op de hoogte van scholingen en actuele onderwerpen.

Onze vereniging bestaat uit leden die de functie van praktijkmanager uitvoeren niveau A, B of C conform CAO Huisartsenzorg in dienst, gedetacheerd of als ZZP. Dit is een persoonlijk lidmaatschap wat niet overdraagbaar is en er is geen mogelijkheid voor een collectief lidmaatschap (bijv via RHO of Zorggroep).

NVvPM staat voor:
  • Landelijke beroepsvertegenwoordiging voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg
  • Behartigen van belangen op een toegankelijke en benaderbare manier
  • Doorontwikkeling en groei van de functie van de praktijkmanager
  • De verbindende factor in de huisartsenzorg
  • Vooroplopen en meesturen in de toekomst van de huisartsenzorg

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Meer info:

Waarom opgericht?
We hebben de vereniging opgericht omdat we behoefte hebben om van elkaar te leren en uitwisseling te faciliteren en te versterken. Er was bovendien nog geen vereniging die opkomt voor de (universele) belangen van praktijkmanagers.

Wie kunnen lid worden?
Iedereen in de functie van praktijkmanager en werkzaam is in de huisartsenzorg kan lid worden. Dit geldt ook voor zelfstandig werkende praktijkmanagers.

Wat is het lidmaatschapstarief?
Een lidmaatschap van NVvPM kost €92 euro per jaar, exclusief 0,50ct administratiekosten. Een jaarlidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. De ALV besluit over eventuele aanpassingen van het tarief van het lidmaatschap.

Waarom sponsors?
We werken samen met sponsors om de ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren en tegelijk de ledencontributie laag te houden. Hiervoor hebben we in eerste instantie een financiële bijdrage nodig. Er is een mogelijkheid dat we in de toekomst ook een samenwerking aangaan met kennis-sponsors. Hier dienen de sponsorcommissie -in overleg met de leden- en het bestuur over te beslissen. Eventueel kunnen sponsors een event ‘adopteren’ en - naast het leveren van inhoudelijke kennis en sprekers - ook het event organiseren en financieren.

Welke invloed hebben sponsors?
Sponsors hebben geen invloed. Ze leveren daarentegen wel kennis waar we gebruik van kunnen maken indien de leden daar behoefte aan hebben. Sponsors leveren een belangrijke financiële bijdrage, waardoor we een professionele vereniging neer kunnen zetten zonder (te) afhankelijk te zijn van de ledenbijdrage. De leden hoeven op deze manier ook geen actieve ledenbijdrage te leveren indien zij daar geen behoefte aan hebben of er geen tijd voor hebben. Daarnaast biedt sponsoring de mogelijkheid om leden te betalen die een actieve bijdrage leveren. Je kunt hierbij denken aan een bijdrage in de ontwikkeling van producten, of in aanwezigheid bij brainstormsessies en netwerkbijeenkomsten. Uiteraard gebeurt dit alleen als dit in het belang is van de vereniging. De leden ontvangen ieder jaar een overzicht van de bijdragen van de sponsors. De interne sponsorcommissie zorgt voor een professionele houding en scheiding waar nodig en beheert de bijdrages.

Ik ken iemand met een eigen bedrijf in de eerstelijns zorg kan hij/zij ook sponsor worden? Kan het bedrijf waar ik werk kan ook sponsor worden?
Jazeker! De enige partijen die -op dit moment- uitgesloten zijn van sponsoring zijn de farmaceutische industrie en zorgverzekeraars.

Wie besluit of een bedrijf sponsor kan worden?
De leden bepalen de spelregels, de sponsorcommissie onderhoudt de contacten en het bestuur tekent de overeenkomst.

Kan een bedrijf ook (alleen) in natura sponsoren?
Er is vooral behoefte aan een financiële bijdrage, omdat we geen reserves hebben. Er zijn echter enkele zaken die de vereniging nodig heeft om goed te functioneren. Sponsoring van deze zaken is overigens wel mogelijk. Het is aan de leden om hier beslissingen over te nemen. Wanneer meerdere leden het eens zijn over een verzoek, dan kunnen we bedrijven om een bijdrage vragen in de vorm van scholing of een spreker tijdens een Praktijk Management-dag. We laten de leden vervolgens weten dat de bijdrage een ‘gift’ is en er dus geen tegenprestatie tegenover staat. De sponsorcommissie is hier te allen tijde transparant over, mede op verzoek van de leden. Daarnaast is het mogelijk voor een bedrijf om een netwerkdag te ‘adopteren’ en deze te organiseren en te betalen.

Wie doet de ledenadministratie?
Zolang de vereniging nog niet groot genoeg is en de leden hier akkoord mee gaan, verzorgen de bestuurders de administratie. De secretaris en penningmeester van het bestuur houdt toezicht en legt verantwoording af aan het bestuur en de leden.

Heb je nog vragen over de NVvPM, neem dan vooral contact met ons op via het contactformulier.

NVvPM lid worden

Lid worden

Samen ontwikkelen we ons vak. Krijg en geef hulp in onze community, doe kennis op en ontmoet collega’s. Wij verwelkomen je graag.

Menu PM Community