Missie en visie

Missie en visie

Verbindende factor is niet alleen vanuit het oogpunt van de praktijkmanager maar juist vanuit de NVvPM. We zitten wel regelmatig aan tafel met de zorgverzekeraars, LHV, InEen, KOH en de diverse beroepsgroepen zoals NVDA, V&VN, NVvPO en GGZ. Op deze manier zetten we ons vak op de kaart te en zijn we breed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn we betrokken bij de cao-onderhandelingen, waarbij wij de input van onze leden aandragen.

Wij zijn de landelijke beroepsvertegenwoordiger voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg. We behartigen de belangen op een toegankelijke en benaderbare manier en houden ons bezig met de ontwikkeling en groei van de functie.

Wij (de NVvPM) zijn een verbindende factor in de huisartsenzorg. Vooroplopend en meesturend in de toekomst van de huisartsengeneeskunde.

Wij - de NVvPM - zijn een verbindende factor in de huisartsenzorg. We spelen een vooroplopende en meesturende rol in de toekomst van de huisartsengeneeskunde.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

NVvPM lid worden

Lid worden

Samen ontwikkelen we ons vak. Krijg en geef hulp in onze community, doe kennis op en ontmoet collega’s. Wij verwelkomen je graag.

Menu PM Community