SBHZ ‘Visie op de eerstelijnszorg 2030'
SBHZ ‘Visie op de eerstelijnszorg 2030'

SBHZ ‘Visie op de eerstelijnszorg 2030'

22 Jan 2024

Reactie van SBHZ op het consultatiedocument ‘Visie op de eerstelijnszorg 2030'

Een aantal zorgpartijen heeft samen met VWS een visie op de eerstelijnszorg opgesteld als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze visie verwoordt hoe een sterke eerstelijn er in 2030 uitziet en hoe dit te realiseren. Kort samengevat is de eerstelijnszorg in 2030 regionaal georganiseerd met een duidelijke focus op de wijk. Daarnaast wordt erkend dat niet alles meer kan en dat we de beschikbare menskracht optimaal moeten inzetten. Dit laatste betekent onder andere dat gekeken moet worden of de zorg ook door een andere professional geleverd kan worden. 

Hoewel de NVvPM niet betrokken is bij het opstellen van de visie hebben we wel gemeend om samen met de 7 andere Samenwerkende Beroepsorganisaties in de Huisartsen Zorg (SBHZ) een reactie te sturen naar VWS. In de reactie adviseren wij VWS onder andere om te spreken van huisartsenzorg als verwezen wordt naar zorg die verleend wordt in de huisartsenpraktijk in plaats van de huisarts.

Op onze gezamenlijke website staat onze reactie die wij vorige week naar VWS hebben gestuurd. SBHZ

#praktijkmanager #sbhz

Deel dit artikel:

Vond je dit interessant?

Samen met onze leden creeëren wij functiegerelateerde artikelen. Om zo elkaar te helpen en de functie verder te ontwikkelen. Wellicht is een lidmaatschap ook wel iets voor jou!

Lid worden
Menu PM Community