Behoud de persoonsgerichte huisartsenzorg

Behoud de persoonsgerichte huisartsenzorg

23 Jun 2022

De beroepsverenigingen in de huisartsenzorg NVDA, NAPA, NVVPO, V&VN PVK POH en NVvPM zijn afgelopen weken druk bezig geweest met de voorbereiding voor de komende actieweek en manifestatie op 1 juli op het Malieveld in Den Haag met: #samenvoordehuisartsenzorg

Wij hebben gezamenlijk:
1. Podcasts opgenomen; zowel individueel per genoemde beroepsvereniging als een gezamenlijke podcast (dus 5 podcasts totaal) komen in  week 26 via MediCast beschikbaar 
2. Enquête verstuurd om actiebereidheid te polsen bij onze achterban
3. Persbericht (zie onderstaand) per 23-6-2022 aangeboden aan de NL pers
4. Aanbieden petitie voorbereid (zie onderstaand meer informatie in het persbericht te lezen)
5. Ontwikkelen campagne: #voorkomvragen  Om patiënten bewust te maken van welke vraag bij de huisartsenzorg hoort en wanneer. En welke vraag niet (!) Meer informatie hierover volgt in week 26.
6. TALKSHOW De huisartsenzorg draait door! Op 1 juli organiseren we op locatie vlakbij het Malieveld een online TALKSHOW van 17.00 - 18.00 uur om samen met de huisartsen terug te blikken op de actiedag en vooruit te blikken hoe nu verder. Iedereen kan onze talkshow live online volgen! Deze link is nog niet beschikbaar maar volgt komende dagen en deze zullen we natuurlijk delen via onze socials en nieuwsbrief.

NVvPM ervaart de urgentie van deze nodige aandacht voor behoud van persoonsgerichte huisartsenzorg. Als NVvPM ervaren wij net als in de praktijk onze rol nu ook als verbindend en doen dan ook heel graag actief mee aan deze gezamenlijke acties!

Check ook de website www.huisartseninactie.nl

Behoud de persoonsgerichte huisartsenzorg
Persbericht behoud de persoonsgerichte zorg (23-6-2022)
Beroepsverenigingen NVDA, NAPA, NVvPO, NVvPM en V&VN afdeling PVK-POH roepen de minister van VWS op om voor meer publieksvoorlichting wanneer iemand een beroep kan doen op de huisartsenzorg, minder regels en een lagere administratieve lastendruk in de huisartsenzorg.
 
Uit de 2.188 reacties van een gezamenlijk enquête onder de leden van de beroepsverenigingen in de huisartsenzorg kwamen meerdere knelpunten van het huisartsenteam naar voren: te hoge werkdruk, te veel administratieve lastendruk, grote aantallen (onnodige) telefoontjes en een enorme regeldruk.
De patiëntveiligheid komt volgens 1 op de 3 regelmatig in gevaar en volgens bijna 1 op de 10 zelfs vaak!
De beroepsverenigingen nodigen de minister van VWS en de Tweede Kamerleden uit om van gedachten te wisselen over de nodige acties en oplossingen.

Publieksvoorlichting: beter informeren
Wij roepen de minister op mensen beter te informeren waarvoor en wanneer iemand de huisartspraktijk kan bellen of juist de huisartsenpost of een andere zorgorganisatie. Steeds meer mensen willen 24/7 een antwoord en/ of directe zorg.
Zo voorkomen we veel telefoontjes met vragen aan het huisartsenteam die geen zorgvragen zijn en niet bij het huisartsenteam thuishoren. Hierdoor maken we persoonsgerichte zorg meer mogelijk.

Regels en administratieve handelingen verminderen
Wij roepen de minister op het aantal regels en administratieve handelingen in de zorg drastisch te verminderen. Het hele huisartsenteam heeft te maken met steeds meer toenemend aantal afvinklijstjes, onnodige afwijzingen en extra werkdruk.
Zo voorkomen we veel onnodig werk en wachttijden, zodat patiënten zich beter geholpen voelen. Hierdoor komen we als zorgverleners weer toe aan wat we moeten en willen doen: persoonsgerichte zorg verlenen!

Patiëntveiligheid
Uit de enquête blijkt dat de patiëntveiligheid volgens 4 op de 10 regelmatig of vaak in gevaar is (42,5%). Door bezuinigen, vergrijzing, uitgestelde zorg en wachtrijen in de tweedelijn is de huisartsenzorg steeds meer het aanspreekpunt voor alle problemen. Dat geeft veel extra werk aan het huisartsenteam.

Door deze belemmerende en energievretende zaken blijkt uit de enquête verder dat 15% van de zorgprofessionals de huisartsenzorg overweegt te verlaten! Naast de enorme tekorten aan Doktersassistenten en Praktijkondersteuners (POH en POHGGZ) is deze onnodige leegloop van zorgprofessionals helemaal onwenselijk en zorgelijk!

Manifestatie
Doktersassistenten, Physician Assistants, Praktijkmanagers, Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners (POH en POH-GGZ) voeren samen met de huisartsen actie op 1 juli 2022 op het Malieveld in Den Haag.
De gezamenlijke beroepsverenigingen pleiten voor betere publieksvoorlichting, meer taakdifferentiatie en behoud van collega’s voor continuïteit in de praktijk en voor minder administratieve lastendruk in de (huisartsen)zorg. Behoud de persoonsgerichte huisartsenzorg!
De beroepsverenigingen bieden de minister en Tweede Kamerleden een petitie aan (5 juli 2022, 13.45 uur). De uitnodiging aan de minister van VWS staat, de minister is aan zet! 
Gezamenlijke beroepsverenigingen in de huisartsenzorgDe Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) www.nvda.nl
De Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) www.napa.nl
De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO) www.nvvpo.nl
De Nederlandse Vereniging voor PraktijkManagement (NVvPM) www.nvvpm.com
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling PVK-POH (V&VN) www.venvn.nl

Deze beroepsverenigingen vertegenwoordigen samen meer dan 13.300 leden.
     
Contact NVvPM
Neem bij vragen, suggesties of opmerkingen gerust contact met ons op bij voorkeur via het contactformulier van onze website.
Deel dit artikel:

Vond je dit interessant?

Samen met onze leden creeëren wij functiegerelateerde artikelen. Om zo elkaar te helpen en de functie verder te ontwikkelen. Wellicht is een lidmaatschap ook wel iets voor jou!

Lid worden
Menu PM Community