Webinar 18 maart 2022
Webinar 18 maart 2022

Webinar 18 maart 2022

21 Mar 2022

Op vrijdag 18 maart hadden wij ons vijfde webinar. Heb je deze gemist en wil je het terugkijken? De webinar wordt zo spoedig mogelijk via MedischeScholing aangeboden.

Om 10.00 uur opende Margot ter Horst als een geroutineerd presentatrice de digitale bijeenkomst. Na haar welkomstwoord en het doornemen van de agenda verzorgde Klara Knapen een update van de activiteiten van de NVvPM.

Update activiteiten NVvPM

Klara vertelde dat er hard wordt gewerkt aan een A3-plan voor de komende drie jaren, onder meer m.b.t. de taken van het bestuur en het profileren van de functie, inclusief een communicatieplan. Voor het regionaal netwerk wordt een format gemaakt in de community, o.a. voor pilots gericht op de zorg. Ook zal worden gekeken naar het opzetten van een ledenraad. Uiteraard houdt de NVvPM zich tevens bezig met de functieontwikkeling van de praktijkmanager (zie voor details binnenkort in de PM Community het uitgebreide verslag), de CAO en scholing. Er is input opgehaald bij Ineen en de LHV; input van onze leden is uiteraard ook zeer welkom.

Het bestuur heeft inmiddels een NVvPM Academy concept gemaakt; dit voorstel wordt op de community geplaatst (al jullie tips, ideeën en suggesties zijn welkom!) en kan dan tijdens de ALV in juni a.s. hopelijk worden goedgekeurd. Tenslotte zijn er weer gesprekken gevoerd met een aantal zorgverzekeraars en is er een bijeenkomst geweest van besturen van beroepsverenigingen met o.a. als doel te kijken naar raakvlakken in oplossingen voor het huidige zorginfarct.

Taakdifferentiatie binnen de praktijk

Om 10.15 uur was het woord aan Maud van Vlerken (KOH); het onderwerp van haar presentatie was taakdifferentiatie binnen de praktijk. Hoe kunnen we, ondanks de toenemende zorgvraag en torenhoge werkdruk, goede zorg aan patiënten blijven leveren door deskundige professionals die doen waar ze goed in zijn? Voor het kunnen blijven behappen van zoveel zorgvragen zijn meer competenties nodig. Maud legde uit wat taakherschikking inhoudt en dat het een middel is en geen doel. Wat wil je de komende jaren, wat is hiervoor nodig en hoe kun je een sterk team neerzetten om dit te bewerkstelligen? De presentatie ging dieper in op de inzet van VS (verpleegkundig specialisten) en PA (physician assistants) in de huisartsenzorg; de ontwikkelingen (ook voor de praktijkmanager!), kansen, financiering en aandachtspunten. Ook de opkomst van wijkklinieken werd benoemd.

*** 10.51 uur: tijd voor een korte pauze ***

De Wtza en de impact voor de praktijk

Na de pauze volgde een leerzame uiteenzetting door Arie Keule (VVAA) over de Wtza en de impact voor de praktijk. Arie vatte eerst de belangrijkste zaken samen: Waarom wtza? Wat gaat deze wet regelen en hoe? Het overgangsrecht, etc. Hier was heel veel over te vertellen: hoe te voldoen aan de meldplicht of sta je al in het landelijk register? Hoe zit het met de vergunningsplicht, vanaf hoeveel zorgverleners moet je dit regelen en wie vallen er allemaal onder de noemer ‘zorgverleners’? Arie gaf een aantal voorbeelden (waaronder een HOED met afzonderlijke praktijken). Grote praktijken hebben ook nog de plicht een toezichthoudend orgaan in te stellen. Arie vertelde de deelnemers over het doel en de rol van deze toezichthouder, inclusief de financiering. Helaas zijn de kosten voor de praktijk, zo gaf hij aan, en als je je niet aan deze wet houdt dan kun je een fikse boete verwachten..

Feedback forward

Om 11.45 uur was het alweer tijd voor de laatste presentatie; deze ging over feedback forward en werd verzorgd door Paul Ram. Paul nam de digitaal aanwezigen mee in het dynamische feedback proces: hoe kun je veilig, uitnodigend, concreet en onderbouwd iemand aanspreken op zijn of haar gedrag, zonder dat de ander direct in de verdediging hoeft te schieten? Ter verduidelijking werden een foto, een luchtig filmpje en het 4G (gedrag-gevoel-gevolg-gewenst) schema gebruikt. Met behulp van dit schema liet Paul tevens het verschil zien tussen feedback (rechtsom, van gedrag naar gevoel, gevolg en gewenst) en feedforward (linksom, direct naar gewenst). Feedback richt zich op het verleden. Het geven van feedforward richt zich op de toekomst en op ontwikkeling; het is positief en oplossingsgericht.

Om 12.45 uur sloot Margot af. In de chat werden heel veel vragen gesteld. Een aantal vragen zal nog in de community worden beantwoord. Margot bedankte iedereen voor de interactieve bijdrage. Op 15 juni organiseert de NVvPM weer een bijeenkomst, incl. ALV. Binnenkort volgt meer informatie. Graag tot dan!

Alle sprekers en deelnemers nogmaals hartelijk dank!

Klara, Jacky, Margot, Wendy en Nikki.

Notulen: Candy Smit

Programma:
10.00 uur Update activiteiten - NVvPM
10.10 uur Taakdifferentiatie binnen de praktijk - Maud van Vlerken (KOH)
10.55 uur Wtza en de impact voor de praktijk - Arie Keule (VvAA)
11.45 uur Feedback forward (workshop) - Paul Ram
12.45 uur Einde webinar

Deel dit artikel:

Vond je dit interessant?

Samen met onze leden creeëren wij functiegerelateerde artikelen. Om zo elkaar te helpen en de functie verder te ontwikkelen. Wellicht is een lidmaatschap ook wel iets voor jou!

Lid worden
Menu PM Community