NVvPM - webinar 16 juni 2023
NVvPM - webinar 16 juni 2023

NVvPM - webinar 16 juni 2023

26 Jun 2023

16 juni heeft de NVvPM haar 7e webinar mogen organiseren.

NVvPM - webinar 16 juni 2023

Aantal deelnemers: 150

Op een prachtige zomerochtend opende Margot ter Horst om 10 uur de interactieve digitale bijeenkomst. Als eerste stond het Skillmix instrument i.h.k.v. taakherschikking huisartsenzorg op het programma. Ronald Batenburg van Nivel legde uit dat er eigenlijk twee instrumenten zijn, voor de dagpraktijk en voor de huisartsenpost, en dat je er tevens groepsrapportages mee kunt genereren. De gratis toegankelijke tool ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor het personeelsvraagstuk. In vier stappen krijg je een goed beeld van de knelpunten en tips om deze effectief aan te pakken.

Om 10.15 uur gaf Margot het woord aan Kelly Peters (ROER). Kelly legde uit hoe meer tijd voor de patiënt gerealiseerd kan worden, door het werk in de praktijk anders te organiseren. Uiteraard werd hierbij aandacht besteed aan de IZA, de financiering van MTVP en welke interventies kunnen worden ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lean werken en regie op veelgebruikers. Na de pauze werden o.a. de rollen van de regio en van de praktijk bij de transformatie naar toekomstbestendige zorg besproken.

De derde presentatie sloot hier ook weer mooi op aan. Van 11.50 tot 12.30 uur nam Herko Wegter de deelnemers mee in de ontwikkelingen op het gebied van digitale zelftriage. Doelstellingen van ‘Moetiknaardedokter?’ zijn het voorkomen en verkorten van consulten, oftewel arbeidsbesparing en verlaging van de werkdruk. Herko liet weten dat de medische app continu wordt doorontwikkeld en gratis te gebruiken is op je website. Een koppeling met portaal en telefonie is ook al mogelijk.

Heuglijk nieuws tijdens het laatste deel van het webinar, de update NVvPM activiteiten en ALV: er zijn 3 aspirant bestuursleden! In een filmpje stelden zij zich voor.

De begroting voor 2024 en het jaarverslag van 2022 werden doorgenomen; de uitgaven in het afgelopen jaar waren eigenlijk niet veel anders dan in voorgaande jaren, waaronder bijv. de kosten voor de webinars, de netwerkdag, de website en de NVvPO (voor hun vertegenwoordiging van onze belangen aan de cao-tafel). Verder vertelde Klara o.a. dat er 3 competenties aan het BCP zijn toegevoegd, sprak ze haar dank uit aan de leden die de kascontrole hebben uitgevoerd en de notulist en liet zij weten waar de gezamenlijke beroepsverenigingen de afgelopen periode aan hebben gewerkt.

Om 12.55 uur sloot Margot af. Zij bedankte iedereen hartelijk voor de aandacht en inbreng. Ook bedankte zij de sprekers, MedischeScholing en niet te vergeten Jacky en Carolien voor hun werkzaamheden achter de schermen.

Wil je de presentaties terugzien? Deze zijn te downloaden in de community!

Iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie gewenst en noteer alvast 10 november; dan is er weer een fysieke netwerkdag. Tot dan!

Klara, Jacky, Carolien en Margot

Notulen: Candy Smit

Programma
10.00 uur Welkom – Margot ter Horst, host van het webinar
10.05 uur Skillmix instrument i.h.k.v. taakherschikking huisartsenzorg – Ronald

                Batenburg (Nivel)
10.45 uur Implementeren in de praktijk: meer tijd voor de patiënt – Kelly Peters

                (ROER)
12.00 uur Digitale zelftriage – Herko Wegter - Moetiknaardedokter?
12.30 uur Update NVvPM activiteiten + ALV - Klara Knapen (NVvPM)
12.50 uur Afsluiting webinar :

Deel dit artikel:

Vond je dit interessant?

Samen met onze leden creeëren wij functiegerelateerde artikelen. Om zo elkaar te helpen en de functie verder te ontwikkelen. Wellicht is een lidmaatschap ook wel iets voor jou!

Lid worden
Menu PM Community