Nieuwsbrief loonsverhoging CAO huisartsenzorg per 1-1-2023

Nieuwsbrief loonsverhoging CAO huisartsenzorg per 1-1-2023

01 Dec 2022

Lonen CAO Huisartsenzorg extra en eerder omhoog 4,35 % per 1 januari 2023

De effecten van de toegenomen kosten voor levensonderhoud en energie zijn groot. Dat ondervinden we dagelijks. De inflatie is hoog waardoor boodschappen en andere benodigdheden veel duurder zijn geworden. Dat treft uiteraard ook werknemers in de huisartsenzorg! De urgentie daar wat aan te doen, was gelukkig duidelijk voor werkgevers- en werknemersverenigingen en zijn hierover het gesprek aangegaan.

De overheid neemt weliswaar met ingang van 2023 verdere maatregelen om de gevolgen voor burgers te verminderen en de koopkracht te ondersteunen. Maar dat vonden wij onvoldoende! Om werknemers in de huisartsenzorg hierin verder tegemoet te komen, zijn werkgevers en werknemers gekomen tot een aanvullende loonafspraak: In de lopende CAO Huisartsenzorg worden de lonen tussentijds extra verhoogd. Bovendien wordt de eerder afgesproken verhoging naar voren gehaald (van 1 mei naar 1 januari).

De lonen worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 4,35%. In deze verhoging is begrepen de verhoging van 2,6% die per 1 mei 2023 was afgesproken. De afgesproken verhoging van de eindejaarsuitkering per 2023 blijft staan. Daarmee is de stijging van het loon in de totale looptijd van de CAO Huisartsenzorg 9,18%. De loonstijging per 1 januari 2023 heeft tevens een gunstige uitwerking op de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering.

Begin oktober 2022 is samen met FNV CNV ingezet op extra loon in de bestaande looptijd van de CAO, waarvoor al tot eind 2023 afspraken waren gemaakt. De gesprekken daarover waren intensief en indringend, omdat NVvPM en de andere werknemerspartijen een maximaal resultaat wilden halen voor de werknemers in de huisartsenzorg. Het bereikte resultaat is naar onze mening het hoogst haalbare en complimenteren onze CAO-onderhandelaars hiermee.  

Het is de eerste keer in de historie van de CAO Huisartsenzorg dat er tussentijds een aanpassing van het loon is gerealiseerd. De gewijzigde omstandigheden sinds het afsluiten van de CAO - net voor het begin van de oorlog in Oekraïne - zijn ook zodanig bijzonder dat dit niet meer dan logisch en terecht is.

Namens het bestuur NVvPM
Jacky Loobeek
Wendy Swelsen
Klara Knapen

Deel dit artikel:

Vond je dit interessant?

Samen met onze leden creeëren wij functiegerelateerde artikelen. Om zo elkaar te helpen en de functie verder te ontwikkelen. Wellicht is een lidmaatschap ook wel iets voor jou!

Lid worden
Menu PM Community