Netwerkbijeenkomst NVvPM 10 november 2023
Netwerkbijeenkomst NVvPM 10 november 2023

Netwerkbijeenkomst NVvPM 10 november 2023

11 Nov 2023

Netwerkbijeenkomst NVvPM op 10 november 2023 was een dag vol informatie over (toekomstige) ontwikkelingen op ict-gebied, financiële weetjes en tips!

In De Meern bij La Place heette Jacky om 10.00 uur de aanwezigen hartelijk welkom. Vanwege het volle programma gaf zij de microfoon al snel door aan Klara, die de leden bijpraatte over de activiteiten van de NVvPM. De bezigheden met betrekking tot het kwaliteitsregister, het competentieprofiel, scholing en de SBHZ werden o.a. nader toegelicht.

In de uitnodiging voor deze netwerkdag stond dat het een dag vol verrassingen zou worden. Voor ondergetekende was het zeker een verrassing dat zij in de bloemetjes werd gezet als dank voor het ‘sinds jaar en dag’ notuleren. Ook Nikki de Jong (helaas niet aanwezig) werd enorm bedankt voor haar tomeloze inzet voor de NVvPM. Nikki beantwoordt alle berichten die binnenkomen via mail@nvvpm.com

Rond 10.15 uur kreeg Coen van Duin (Medichain ICT) het woord. Coen nam de aanwezigen mee naar de werkplek van de toekomst: het werken in de cloud en al wat daarbij komt kijken. Onder meer werd aandacht besteed aan de voordelen en nadelen van de cloud. Ook de spelregels, risicomanagement en het disaster recovery plan kwamen aan bod.

Een ander stukje toekomst kwam van Hein Vrins (Intershift). Van 10.45 tot 11.15 uur vertelde Hein over de praktijkmanagementsoftware die binnenkort beschikbaar komt. Een quiz via Kahoot! gaf inzicht in hoe de praktijkmanagers nu werken en waar ze het grootste deel van hun tijd aan besteden. Agilio software kan processen versnellen en tijdwinst opleveren.

11.15 uur: Digitale trends – ter ondersteuning van de doktersassistent. De presentatie van Quin liet enige ontwikkelingen zien van 1816 tot heden en ging tevens over de praktijk van de toekomst en gedragsverandering. Hoe test je wat goed werkt bij jou in de praktijk? De experimentkaart verhelderde wat er kan gebeuren bij (niet altijd realistische) aannames/verwachtingen en gebrek aan een duidelijk plan.

*** 12.25 – 13.15: pauze met een uitstekend verzorgd lunchbuffet ***

Na de lunch gaf Geert Mol (huisarts-docent/accountant/LHV) uitleg over de bekostiging van de huisartsenpraktijken: waar komt het geld vandaan en hoe wordt dit vervolgens verdeeld? Hoe zit het ook alweer met de segmenten? En hoe wordt de praktijkmanager bekostigd? Kent iedereen de declareerwijzer van de LHV?

De laatste presentatie in de tweede helft van de middag werd ook verzorgd door Geert Mol en ging over financiële beheersing in de praktijk. De 16 stellingen gaven aanleiding tot gespreksstof, discussie en meer bewustwording.

Twee voorbeelden van stellingen: 1. Als praktijkmanager heb ik voldoende inzicht in de kosten per medewerker; 2. Met de praktijkhouder voer ik regelmatig gesprekken over de verschillen in productiviteit van medewerkers. Na elke stelling was er tijd om even met elkaar te sparren; daarna werden de bevindingen plenair besproken.

15.30 Uur: afsluiting van de netwerkbijeenkomst. Jacky bedankte de sprekers en aanwezigen voor hun aanwezigheid, enthousiasme en input. De presentaties van deze dag zijn voor de leden terug te vinden in de community - documenten - bijeenkomsten

Graag tot de volgende keer!

Klara, Jacky, Wendy, Mariëlle en Carolien

Notulen: Candy Smit

Het programma van die dag:
10.00 uur: Welkom met NVvPM activiteiten  - Klara Knapen  (NVvPM)
10.15 uur: Moderne werkplek - Coen van Duin (Medichain ICT)
10.45 uur: HRM Platform - Hein Vrins  (Intershift)
11.15 uur: Digitale trends - Jarno Balvers  (Quin)
Lunch
13.15 uur: Bekostiging huisartsenzorg  - Geert Mol  (LHV)
14.15 uur: Financiële beheersing in de praktijk  - Geert Mol (huisarts-docent/accountant)
16.00 uur: Afsluiting netwerkdag

Deel dit artikel:

Vond je dit interessant?

Samen met onze leden creeëren wij functiegerelateerde artikelen. Om zo elkaar te helpen en de functie verder te ontwikkelen. Wellicht is een lidmaatschap ook wel iets voor jou!

Lid worden
Menu PM Community