De VS en PA in de huisartsenzorg
De VS en PA in de huisartsenzorg

De VS en PA in de huisartsenzorg

Ongeveer 20 jaar geleden deden ze hun intrede in de huisartsenzorg: de verpleegkundig specialist en de physician assistant. Relatief zijn het nog jonge beroepsgroepen en in het werkveld bestaat nog veel onbekendheid over deze functies. Des te meer reden om hier iets te vertellen over deze master opgeleide professionals.

User Avatar
Door:
Jacky Loobeek

In de huisartsenzorg is samenwerken met een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) een interessante manier om de continuïteit van zorg duurzaam te waarborgen.

De VS en PA behandelen allebei patiënten van jong tot oud die voor een veelvoorkomende klacht contact opnemen met de huisartsenpraktijk. Net zoals een huisarts nemen de VS en PA een anamnese af, doen lichamelijk onderzoek, stellen een diagnose, geven advies of schrijven medicijnen voor. Ze werken zelfstandig en overleggen als het nodig is met de huisarts. Daarbij hebben ze dezelfde wettelijke bevoegdheden.

De taken van de VS en PA in de huisartsenzorg lijken dus op elkaar, maar toch is er een onderscheid. De PA werkt in het medisch domein, heeft een bredere medische scholing dan een VS en ziet een breder scala aan klachten. De VS integreert medische en verpleegkundige zorg. Zij behandelt veel voorkomende klachten op het spreekuur. Met haar brede blik is de VS daarbij uitermate geschikt om als regiebehandelaar in te zetten voor een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld ouderenzorg, of palliatieve zorg. En ook voor het meer verbinden van de huisartsenzorg met de wijk. Meer dan een PA is de VS geschoold in het opzetten van kwaliteitsprojecten.

Op een huisartsenpost bestaat minder verschil tussen de VS en PA. Beiden behandelen daar veel voorkomende spoedeisende hulpvragen.

In de praktijk is de keuze voor een VS of PA afhankelijk van het knelpunt of uitdaging waar de huisartsenorganisatie voor staat. Allereerst moet gekeken worden naar de huidige praktijkorganisatie. Hoe ziet de zorgvraag eruit? Welke groep patiënten vraagt veel tijd? En hoe ziet de praktijk eruit over 5 jaar? En biedt een VS of PA een oplossing voor de knelpunten die de praktijk ervaart?

Zoals het onderscheid al aangeeft, wordt in de praktijk de PA vooral ingezet als een oplossing gezocht wordt in medische ondersteuning. Of als bijvoorbeeld meer continuïteit van medische zorg gewenst is en waarnemers moeilijk te vinden zijn. De VS doet vaak haar intrede in praktijken waar bijvoorbeeld de ouderenzorg echt een uitdaging is of gaat worden.

Wil je meer weten over taakherschikking in de huisartsenzorg en de VS en PA?

En over financiering en mogelijke subsidie voor het opleiden van VS en PA in de huisartsenzorg?

Kijk eens op de website van KOH: Stichting KOH taakherschikking

KOH kaart Wat doen de VS & PA in de huisartsenzorg?

Deel dit artikel:

Vond je dit interessant?

Samen met onze leden creeëren wij functiegerelateerde artikelen. Om zo elkaar te helpen en de functie verder te ontwikkelen. Wellicht is een lidmaatschap ook wel iets voor jou!

Lid worden
Menu PM Community