Update Covid-vaccineren in de huisartsenzorg

Met betrekking tot het Covid-vaccineren door de huisartsenvoorziening willen we graag het volgende met jullie delen:

 • Op 24 december vond er overleg met LHV, NHG, NVDA, NVvPO en NVvPM plaats
 • LHV heeft een nieuwsbrief aan leden verstuurd en plaatst dagelijks praktische zaken op haar nieuwswebsite.
 • NHG plaats dagelijks nieuwe ontwikkelingen op haar website 
 • NHG is bezig met het ontwikkelen van een praktijkhandleiding: een levend document waar, waar nodig dagelijks de wijzingen worden doorgevoerd. De praktijkhandleiding zal beschikbaar worden via een link naar een website
 • In januari 2021 wordt een webinar georganiseerd door de LHV/NHG voor een ieder die werkt in de huisartsenvoorziening c.q. te maken heeft met het vaccineren in de huisartsenvoorziening
 • Alle communicatie naar de doelgroepen (die gevaccineerd gaan worden) verloopt via RIVM / VWS

Nog veel praktische zaken zijn onduidelijk omdat we eenvoudigweg nog niet weten wanneer en welke vaccins er voor de doelgroepen binnen de huisartsenvoorziening vrij komen; welke leverancier, in welke hoeveelheden, badges,  en op welke wijze deze moeten worden opgevolgd. Ook overleggen we achter de schermen wanneer wij als zorgpersoneel binnen de huisartsenvoorziening gevaccineerd worden.
Ook wat het registreren betreft. In de pers lezen wij dat er een centrale registratie  en ‘vaccinatiepaspoort’ komt. Wij begrijpen de centrale registratie wens. VWS geeft aan dat men dit nodig acht omdat het om een exceptionele aanpak gaat en men de regie hierin wil hebben: deze wil kunnen monitoren en moet kunnen bijsturen waar nodig.  Voor de huisartsenvoorziening is het belangrijk dat alle HIS-systemen deze informatie dagelijks moet kunnen aanleveren bij VWS. Daar zijn volop gesprekken over.

In de huisartsenvoorziening zijn wij gewend om volgens de NHG richtlijnen te werken. Met betrekking tot de Covid-vaccinatie is het LCI  (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) leidend. NHG verwerkt deze richtlijnen in de praktijkhandleiding. Men verwacht dat na de kerstdagen de richtlijnen bekend zijn. Deze zullen overigens ook weer aangepast kunnen worden gedurende de vaccinatie-operatie. Wij kiezen er daarom ook nadrukkelijk voor dat RIVM / VWS de communicatie op zich neemt en richting alle doelgroepen. Temeer omdat er nog zoveel onduidelijk is en we op veel vragen eenvoudig nog geen antwoord hebben. En de huisarts en het team van andere zorgprofessionals in de praktijk een vertrouwensband met de patiënt hebben, moeten we voorzichtig zijn in wat we wel en wat we nog niet kunnen communiceren. NVDA, NVvPO en NVvPM lezen overigens wel mee in de ‘vraagkaart’ voor medewerkers.    
De huisartsenvoorziening is positief kritisch over het meewerken aan deze grote landelijke operatie en we vinden met elkaar dat we hierin onze verantwoordelijk moeten nemen. Er zijn wel enkele voorwaarden waar we kritisch op moeten blijven toezien;

 • Zijn de HIS-systemen klaar om dagelijks de informatie door te kunnen sturen
 • Hoe zit het met de extra administratieve lasten?
 • Communicatie moet via VWS / RIVM   
 • Maak de aanlevering van de vaccins zo eenvoudig mogelijk; aantallen / badges zo groot mogelijk zodat we zoveel mogelijk patiënten achter elkaar kunnen vaccineren (a la griepprik)
 • Vaccinatiepaspoort / vaccinatiebewijs; via VWS / RIVM
 • AVG moet in orde zijn.

Advies

 • Lees dagelijks LHV / NHG site
 • Check dagelijks website van de NVvPM
 • Organiseer een interne Covid-vaccinatie werkgroep en zoek aansluiting bij GGD / regionaal / zorggroepen etc.
 • Als er vragen / onduidelijkheden zijn OVERLEG dit intern en zorg ervoor dat OF de vraag direct bij LHV / NHG of aan je eigen beroepsvereniging gesteld wordt. 
 • Meld je aan bij de nieuwsbrief van het RIVM voor (zorg)professionals.

Neem contact op met NVvPM

Neem bij vragen, suggesties of opmerkingen gerust contact met ons op bij voorkeur via de mail: mail@nvvpm.com of telefonisch via:  06-16069762

Inloggen

Nieuws