Patiënt en zorgverlener, samen de Corona periode door

Beste patiënt,

Nu het coronavirus ons dagelijkse leven opnieuw beheerst en daarmee de zorg voor uw gezondheid wederom wordt bemoeilijkt, doe ik hiermee namens de praktijkmanagers in de huisartsenzorg een beroep op uw medewerking.

U mag er van uitgaan dat de medewerkers in de huisartsenzorg u zo goed en snel mogelijk willen helpen. Sterker nog, zij zijn het die met risico op besmetting voor henzelf en hun dierbaren voor u willen klaar staan.

 

Tijdens de eerste coronagolf was u begripvol, dankbaar en respectvol. Dat gaf een gevoel van samen komen we er doorheen. Nu merken wij dat teleurstelling, angst en boosheid veel meer een rol spelen, begrijpelijk, wij kennen dezelfde emoties. Helaas worden de zorgverleners hierdoor regelmatig respectloos en soms zelfs agressief benaderd. Deze uitingen zorgen voor een zeer vervelende werksfeer en in combinatie met de toegenomen druk en de extra stress dreigt dat hen dat teveel te worden. En wie gaat u dan helpen met uw zorgvraag?

U mag er op vertrouwen dat uw zorgvraag wordt gehoord en dat zij doen wat ze kunnen om u zo goed mogelijk te helpen. We doen hierbij dan ook een dringend beroep op uw medewerking om hier weer samen doorheen te komen. Help hen om u te helpen. Met begrip. Met dankbaarheid. Met respect. Voor elkaar en met elkaar.

 

Hartelijk dank.

Klara Knapen

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management

Download pdf hier

Inloggen

Nieuws