Opleiding Lean manager in de zorg

Home  /  Opleiding Lean manager in de zorg

On augustus 20, 2018, Posted by , With No Comments

De opleiding tot “Health Belt” bestaat uit drie intensieve trainingsdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
De opleiding is bedoeld voor huisartsen, leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers met enige Lean ervaring in een (eerstelijns)praktijk, apotheek of zorginstelling. Deze leidinggevenden hebben al een kennismakingsworkshop gevolgd en de simulatietraining zelf mogen ervaren. Het is een Lean verdiepingsopleiding om leiding te kunnen geven aan een “Lean team”. Het is een vereiste dat je eerst de basisworkshop Lean in de huisartsenpraktijk hebt gevolgd.

Dag 1:
We starten met het presenteren van de huiswerkopdrachten aan elkaar. De deelnemers leren verspillingen te herkennen in het werk, gezien vanuit het oogpunt van de patiënt. Men heeft nagedacht over dagelijkse doelstellingen en het zichtbaar maken van deze doelen op de werkvloer. Daarnaast wordt ingegaan op het verdiepen van de rol als leidinggevende en de bewustwording van het effect van hun gedrag op de medewerkers. Thema’s als vertrouwen en verantwoordelijkheid en hun eigen overtuigingen en waarden en normen ten aanzien hiervan worden behandeld aan de hand van praktijkcases.
Verdieping van 5S = werkplekmanagement:
– Voorraadbeheer, visueel management.
– Standaardiseren.
– Hoe neem je het team mee en hoe ga je om met weerstand.

Dag 2:
De huiswerkopdrachten worden weer als start genomen van deze trainingsdag. Ervaringen worden gedeeld en leerpunten besproken.
PDCA denken is de rode lijn tijdens de hele cursus, en op welke wijze dit geïmplementeerd kan worden in de hele organisatie. Deze dag krijgen de deelnemers meer theoretische basis over de werking van veranderingen in organisaties, de implementatie van Lean en de omgang met weerstand. De rol van de leidinggevende als opdrachtgever van de verbeteringen komt aan bod. De deelnemers leren hoe ze de randvoorwaarden kunnen creëren waarbinnen medewerkers zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gaan laten zien bij het implementeren van verbeteringen. Het creëren van eigenaarschap is hierbij de kern. Hoe zorg je ervoor dat er met visueel management wordt gewerkt binnen de praktijk en hoe wordt dit aan anderen geleerd. Verder met standaardisatie en visueel management.

Dag 3:
Deze trainingsdag is er gelegenheid ervaringen met elkaar te delen over de opgedane ervaring met de verbeterprojecten. Valkuilen en leerpunten worden besproken en deelnemers inventariseren wat verder nodig is voor het invullen van hun rol. Hierbij wordt besproken hoe ze elkaar gaan helpen hun doelen te bereiken. We leren een waardestroomanalyse te maken uit de praktijk. Meedoen als deelnemer en vervolgens zelfstandig een procesanalyse uitvoeren met een probleem dat meegebracht wordt uit de praktijk.

Investering:
€ 500,= per cursist/dag incl. btw., koffie/thee/lunch en studiematerialen.
(accreditatie voor huisartsen is aangevraagd/ 20 punten/ voor huisartsen eenmalig €100,= voor punten.)

https://www.l-1-l.nl/

 

 

Comments are closed.