NVvPM overlegt om de week samen met NVvPO, NVDA en V&VN met LHV en InEen over corona perikelen in de praktijk.

Home  /  Nieuws  /  NVvPM overlegt om de week samen met NVvPO, NVDA en V&VN met LHV en InEen over corona perikelen in de praktijk.

On juni 29, 2020, Posted by , In Nieuws, With No Comments

Hierbij het verslag van 28 mei jl. Heeft iemand opmerkingen/vragen voor ons om mee te nemen naar dit overleg. Laat het s.v.p. weten via admin@nvvpm.com

1. Patiënten vragen naar verklaringen die scholen/kinderdagverblijven vragen: bijvoorbeeld dat
ze hooikoorts hebben of bronchiale hyperreactiviteit. Normaal gesproken is het beleid: alleen een verklaring ‘geen verklaring’ wordt gegeven. Nu lijkt het de enige manier om kinderen op een KDV te krijgen. Hoe wordt daar mee omgegaan?

Advies van de KNMG is hierbij leidend: dringend advies om geen verklaring te geven. Om patiënten uit te leggen waarom je als behandelaar geen geneeskundige verklaring afgeeft heeft de KNMG het
zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld (in vijf talen)
‘Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven (externe link)’. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie ook LHV

2. Het organiseren van het Covid verdachte spreekuur op de praktijk. Lastig inrichten voor zowel medewerkers als patiënten en iedere praktijk vindt het wiel zelf uit. Verschil per regio/wijk/praktijk over wel/niet Covid verdachte spreekuur op de praktijk of bijv. op spoedpost. Blauwdruk voor verschillende situaties? Nu moeten in veel gevallen de patiënten buiten wachten of in de auto, hoe gaat dit richting de winter of bij regen en mensen zijn met de fiets?
Organiseren van 1,5 meter zorg blijkt lastig in te voeren (naast de lichamelijke onderzoeken zoals VS aangeven) gezien de beperkingen van de gebouwen, te denken aan bijv. onvoldoende wachtkamerruimte. Dat houdt ook in dat het reguliere spreekuur onvoldoende op gang komt.

Er is geen blauwdruk voor verschillende situaties bij het inrichten van bijv. Covid spreekuur . Per regio/ per praktijk naar kijken en eventueel uitwisselingen ervaringen om van te leren met elkaar. Het blijft een leerproces. Draaiboeken via zorggroepen (zie ook NVvPO)
Op de site van NHG  zijn handreikingen te vinden voor de organisatie van de praktijk. Niet alles wordt daarin beantwoord zoals hoe om te gaan met het buiten laten wachten van patiënten en beperkte praktijkruimte. Ook hier in onderling overleg kijken hoe hier mee om te gaan.

Vandaag of morgen wordt handreiking herstart niet Covid-zorg op NHG site geplaatst. Daarnaast worden, ter voorbereiding van een mogelijke tweede Covid-golf de zg. Do’s en Dont’s geïnventariseerd. Deze zullen ook via NHG site gepubliceerd.

Beleid nieuwe normaal is, om de patiënt zo weinig mogelijk te zien. De komende jaren zal er ‘vernieuwing’ dienen plaats te vinden. Het ‘anders werken’ zal een uit een combinatie tussen fysiek en online consultatie zijn. We zullen hier onze praktijken op moeten gaan inrichten.

Voor LHV leden bestaat de mogelijkheid om de LHV bouw en adviesgroep mee te laten kijken; zij kunnen adviseren hoe praktijken in te richten zijn.

3. De huisartsen/medewerkers met hogere leeftijd en een zwakkere gezondheid durven niet goed. Is er extra aandacht/ondersteuning voor deze groep?

4. Hiervoor geldt: gebruik je gezond verstand en probeer op basis van solidariteit onderling goede werkafspraken te maken. Hiervoor regels/concrete adviezen maken, zou leiden tot meer problemen dan het zou opleveren.

5. Niet iedere praktijk kan zich herpakken door het invoeren technologie als o.a. beeldbellen. Daar leent ook bijv. de achterstandspopulatie zich niet voor. Kan er voor deze praktijken extra ondersteuning geboden worden? Of andere oplossingen?

Er zijn vragen over het herpakken van de praktijk door het invoeren technologie als o.a. beeldbellen.
Omdat bijvoorbeeld de achterstandspopulatie zich daar niet voor leent. Men heeft hier nog geen gedachten over danwel oplossingen. Mogelijk is het Achterstandsfonds een idee. InEen, NHG en LHV nemen dit mee in haar overleggen en komen mogelijk met een handreiking. Is een nieuw vraagstuk!

6. Persoonlijk contact of bij bloedafname daar is bij zowel verzorgende als de patiënt onrust over. Geen strikte richtlijnen over wel/geen mondkapje wel/geen handschoenen. Wat verwacht de patiënt? Mag je als praktijk ‘eisen’ dat medewerkers mondkapje/handschoenen dragen? Bij bloedprikken is handschoenen dragen niet te doen geven sommigen aan.

Er zijn verschillende richtlijnen waar op gewezen kunnen worden (zie ook Rijksoverheid). Ook op NHG en LHV sites kun je de richtlijnen terugvinden. Het overleg van vanmorgen adviseert;
– Ook hier geldt: probeer in onderling overleg en in redelijkheid uit te komen met oog voor veiligheid en persoonlijke omstandigheden,
– volg RIVM richtlijnen
– mogelijk ARBO
KNMG richtlijnen

7. Hoe om te gaan met komende griepvaccinatie voor wat betreft logistiek. Oplossingen die aan elke praktijken aan te bieden zijn, alternatieven zoals bijvoorbeeld een vaccinatiestraat. Is daar al aandacht voor?

Men verwacht in juli met een handreiking te komen over hoe om te gaan met Corona (tweede golf?) in relatie tot de griepvaccinatie en pneumokokken. Voor NHG leden is er een e-learning over dit onderwerp. De andere zorgprofessionals kunnen zich via de SNPG site inschrijven voor een e-learning voor uitvoerders van het griep- en pneumokokkenvaccinatieprogramma, kijk daarvoor op de SNPG website

8. De trend gebruik van gezondheidsapp zet gestaag door en mede door Corona komen er nog meer bij. Wat is goed, wat niet en hoe hiermee om te gaan?

Er is een veelheid aan apps. Advies is om vooral terug te vallen op Thuisarts.nl. Bij HNG het hoog op de agenda staat, heeft covid-19 momenteel prioriteit. Het is zeker een belangrijke ontwikkeling want de apps zijn niet allemaal door NHG te controleren op betrouwbaarheid. Wat voegt toe en wat juist niet. Advies is om waardes, die door patiënten gemeten zijn in een app wel te noteren in het journaal, maar dan in de S-regel. In de O-regel uitsluitend je eigen bevindingen (dit geldt niet alleen voor waardes uit app, maar ook andere thuismetingen, zoals gewicht, tensie, bloedsuiker etc).

9. Testbeleid werkenden in de huisartsenzorg
Zie Rijksoverheid

Comments are closed.