Nieuwsflits: Reminder: NVvPM netwerkdag 14 november 2019

Programma woensdag 14 november – bij De Engel in Houten:

09.30 uur:  Ontvangst
10.00 uur:  ​Opening en welkom
10.05 uur:  Videoboodschap van minister Bruins
10.30 uur:  Terugblik en vooruitblik activiteiten NVvPM
11.00 uur:  Actualiteiten arbeidsrecht in vogelvlucht

LUNCH

12.45 uur:   ALV
13.15 uur:  Contractering 2020  14.00 uur:  Werkdruk de baas
16.00 uur:  Afsluiting

Adres locatie: 
De Engel
Burg. Wallerweg 2 | 3991DM Houten

Samen sterker

Graag willen we jullie informeren over de samenwerking tussen de besturen van het LNM1L en de NVvPM. De ontwikkelingen van onze functie in de huisartsenzorg gaan snel, de nieuwe CAO huisartsenzorg is inmiddels een feit en in de Functiewaardering Huisartsenzorg is de functie van Praktijkmanager opgenomen. Hier is een langdurig traject aan vooraf gegaan en achter de schermen is er door beide partijen hard aan gewerkt. Dit proces heeft ook de vraag opgeroepen of de bestaande doelstelling van LNM1L nog passend is voor toekomstige ontwikkelingen. Middels een ledenraadpleging en bestuurlijk overleg tussen NVvPM en LNM1L is gekozen voor een heldere rolverdeling tussen beide organisaties.
Het LNM1L heeft en behoudt de doelstelling: het bieden van een informeel netwerk aan eerstelijnsmanagers waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.
De NVvPM legt de nadruk op de belangenbehartiging van alle praktijkmanagers in de huisartsenzorg, voor alle drie beschreven functieniveaus en treedt hiermee op als de beroepsvereniging.

Eén duidelijke partij als beroepsvereniging zal de functie en belangenbehartiging ten goede komen.

Vanuit ieders rol zal tussen NVvPM en LNM1L contact worden onderhouden om elkaar waar mogelijk te versterken en gebruik te maken van elkaars platform. Het is een proces dat voorlopig continue in beweging is.
Voor beide partijen geldt dat de kracht en het succes van deze rolverdeling staat of valt met de input en actieve bijdrage van onze leden. We willen een ieder hartelijk bedanken voor de inzet tot op heden en verwachten dit ook in de toekomst.

Interesse voor bestuurslid NVvPM?

Het bestuur is op zoek naar een enthousiast nieuw bestuurslid om ons team te versterken. De activiteiten die je als bestuurslid uitvoert kunnen bestaan uit organiseren netwerkdagen, gesprekken voeren met belanghebbende organisaties zoals LHV en zorgverzekeraars, financieel beheer vereniging, werving leden, (meer) bekendheid creëren functie/ambassadeur zijn, missie en visie uitdragen NVvPM, deelnemen aan ontwikkelen toekomstvisie, bijdragen aan kwaliteitsontwikkelingen etc etc 

Interesse? Wij hopen het! Neem hierover dan contact met ons op bij voorkeur via de mail: mail@nvvpm.com 

Inloggen

Nieuws