Bijeenkomst NVvPM 3 november 2021
Bijeenkomst NVvPM 3 november 2021

Bijeenkomst NVvPM 3 november 2021

03 Nov 2021

Afgelopen woensdag 3 november hebben wij weer onze eerste fysieke netwerkbijeenkomst met veel plezier en enthousiasme mogen presenteren.

Verslag netwerkdag

Aantal deelnemers: 80

Om 10.05 opende Margot de fysieke bijeenkomst in het Postillion hotel te Bunnik. Er stond heel wat op het programma en Klara mocht het spits afbijten. Zij informeerde de aanwezigen over de activiteiten van de NVvPM. Momenteel wordt hard gewerkt aan de actualisatie van het competentieprofiel van de praktijkmanager. Het profiel is gebaseerd op 5 competenties (2017), maar gezien de vele ontwikkelingen in de huisartsenzorg wordt nagedacht over uitbreiding van het aantal competenties. Wie hierover wil meedenken kan zich melden bij Klara. Op 21 januari 2022 zal worden gekeken wat we samen kunnen doen en bereiken tijdens een bijeenkomst van werknemers-/beroepsverenigingen. Aansluitend vertelde Cindy e.e.a. over de ideeën en projecten van de regionetwerkgroep. Deze werkgroep wil kennis en expertise op regionaal niveau bij elkaar brengen en delen middels de PM-Community van de NVvPM. Input is welkom via RPNM@nvvpm.com

Daarna was het woord aan Jacky; zij gaf de aanwezigen een preview van de vernieuwde website! Volgende week zullen alle leden een link ontvangen om opnieuw te registreren, zodat tevens kan worden ingelogd op de PM community. Wendy liet weten dat ze samen met Ingrid de mogelijkheid van een eigen academie aan het onderzoeken is. Eén en al bedrijvigheid dus.

Om 10.53 uur stonden Nina en Anamika van Ploum klaar voor hun presentatie over kansen en risico’s bij de inzet van e-health. Zij legden uit met welke regelgeving we te maken hebben en wat de verplichtingen zijn bij het verwerken van persoons-gegevens. De 7 vuistregels kwamen aan bod en deze zaten ook als waaier in de tas die alle deelnemers kregen. Tenslotte informeerden Nina en Anamika de aanwezige leden over het LSP-vinkje, mogelijke risico’s, datalekken en rondden zij af met een aantal zeer praktische en nuttige tips!

De tweede boeiende presentatie ging over jaargesprekken en duurzame inzetbaarheid in de huisartsenpraktijk. Erik Schouten van Leeuwendaal vertelde over het hoe en waarom van een jaargesprek en waarom het zo belangrijk is te focussen op talenten en kwaliteiten en niet op wat niet zo goed gaat. Een heel goed hulpmiddel bij het jaargesprek is de gesprekskaart ‘Goed voor elkaar’, zo legde Erik uit. Hier staan vragen op (suggesties) die je misschien zelf niet zo snel zou bedenken en uit ervaring is gebleken dat men ook meer bespreekbaar durft te maken met behulp van de gesprekskaart. Ook was er aandacht voor de gesprekskaart ‘Werkdruk’, een probaat hulpmiddel bij een helaas zeer groot actueel probleem.

*** 12.35 – 13.30 pauze met een keurig verzorgd lunchbuffet ***

Na de pauze met heerlijke soep en broodjes was het woord aan Alex Jansen van Asvitaal namens iPH. Alwéér een interessant onderwerp, namelijk positieve gezondheid. Na de introductie en uitleg over de 6 dimensies vroeg Alex de aanwezigen het spinnenweb zelf in te vullen en daarna degene die naast je zat te bevragen over zijn of haar ‘uitkomst’. Ook hij adviseerde niet vooral te kijken naar de laagste score, maar neutraal te vragen: ‘wat valt je op?’ en de ander het zelf te laten uitspreken. Om de tool nader te verduidelijken volgde een ‘oefening’ in een grotere zaal en na afloop was er nog ruimte voor het stellen van vragen.

Om 15.30 uur was het tijd voor de laatste presentatie door sponsor Dokter&. Dit bedrijf, ontstaan uit moederbedrijf Sofa BV, werkt voor en door dokters en wil echt ontzorgen. Mieke vertelde hoe zij doktersassistenten opleiden om zelf bloed af te nemen voor sneller inzicht in ziektebeelden, lage tarieven voor patiënten, Dokter& levert de benodigde apparatuur (in bruikleen) en de arts deelt mee in de winst.

Margot sloot om 16.00 uur af. Zij bedankte iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en input. Op 18 maart 2022 organiseert de NVvPM weer een webinar, noteer de datum alvast!

Alle sprekers en deelnemers nogmaals hartelijk dank!

Klara, Jacky, Margot, Wendy en Nikki.

Notulen: Candy Smit

Programma netwerkdag

  • 09.30 uur ontvangst
  • 10.00 uur welkomstwoord
  • 10.05 Update NVvPM activiteiten
  • 10.45 Nina Witt - Kansen en risico's inzet e-health
  • 11.30 uur Erik Schouten, Leeuwendaal - Duurzame inzetbaarheid
  • 12.30 uur Pauze
  • 13.30 uur Alex Jansen, IPH / Asvitaal - workshop Positieve Gezondheid
  • 15.30 uur Sponsor - Dokter&
  • 16.00 uur Afronden netwerkdag
Deel dit artikel:

Vond je dit interessant?

Samen met onze leden creeëren wij functiegerelateerde artikelen. Om zo elkaar te helpen en de functie verder te ontwikkelen. Wellicht is een lidmaatschap ook wel iets voor jou!

Lid worden
Menu PM Community