Kwaliteitsregister Praktijkmanager

Kwaliteitsregister Praktijkmanager

Door de landelijke ontwikkelingen in de huisartsenzorg op het gebied van verschuiving van meer zorg naar de eerstelijns, sturing op meer samenwerking in de wijk en regio en door ontstane problematiek in personele bezetting in de zorg zien wij het belang toenemen van een gekwalificeerde praktijkmanager. De functie van praktijkmanager is nu definitief in de CAO opgenomen en in meerdere schalen wat het voor de praktijkhouders eenvoudiger maakt een passende functionaris aan te nemen voor zijn/haar praktijk. Een kwaliteitsregister biedt voor de praktijkhouder de garantie van een functionaris die zich beroepsmatig blijft ontwikkelen en voor de praktijkmanager een register die zijn/haar doorontwikkeling binnen de functie registreert.

Met het kwaliteitsregister voor de nieuwe functie als praktijkmanager in de huisartsenzorg kunnen alle praktijkmanagers zich registreren als praktijkmanager en vervolgens over 5 jaar her-registreren wanneer zij aan de geldende voorwaarden voldoen. Men hoeft hiervoor geen lid te zijn van de beroepsvereniging.

Aanmelding Kwaliteitsregister Praktijkmanager

https://www.kabiz.nl/registratieenherregistratie/default.aspx

Na aanmelding via de website ontvang je de factuur en een formulier met de aan te leveren documenten. Na betaling en versturing van de documenten ontvang je je registratienummer en heb je toegang tot je digitale portfolio.

Voor de voorwaarden om te registeren en te her-registreren verwijzen we je naar bijgaande document.

Inloggen

Nieuws