Over de NVvPM

De NVvPM behartigt de belangen van het management in de eerstelijns zorg. Dit betekent dat de vereniging niet alleen toegankelijk is voor praktijkmanagers maar voor eenieder die verantwoordelijk is voor het management binnen de praktijk binnen zowel de huisartsen zorg als de geestelijke gezondheidszorg. Lidmaatschap bij de NVvPM geeft de manager de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met collega’s, zelf een casus in te brengen waar je gedachten over wilt wisselen en opgedane kennis te delen. Kortom, een platform waar kennisoverdracht een vrije loop kan hebben en een klankbord om gehoord te worden door andere organisaties in de zorg.

Naast het forum organiseert NVvPM elk jaar bijeenkomsten waar interessante sprekers hun visie over management in de praktijk komen delen, ruimte is voor debat en brainstormsessies over lopende actuele zaken.

Een lidmaatschap kost 92 euro per jaar (vrij van BTW), waarbij u onbeperkt gebruik kunt maken van het forum, formats en op de hoogte wordt gehouden van scholingen en actuele onderwerpen. Inschrijven kunt u via het inschrijfformulier op deze website.

Heb je nog vragen over de NVvPM, neem dan vooral contact met ons op via het contactformulier.

NVvPM staat voor:

  • landelijke beroepsvertegenwoordiging voor en door praktijkmanagers in de huisartsenzorg
  • behartigen van belangen op een toegankelijke en benaderbare manier
  • doorontwikkeling en groei van de functie van de praktijkmanager 
  • de verbindende factor in de huisartsenzorg
  • vooroplopen en meesturen in de toekomst van de huisartsenzorg

Alleen ga je sneller samen kom je verder.

 

Meer info:

Waarom opgericht?
We hebben de vereniging opgericht omdat we behoefte hebben van elkaar te leren en uitwisseling te faciliteren en te versterken. We hebben gemeend dat er nog geen vereniging is die opkomt voor de (universele) belangen van praktijkmanagers in al haar verschijningsvormen.

Wie kunnen lid worden?
Iedereen in de functie van praktijkmanager die werkzaam is in de huisartsenzorg. Ook zelfstandig werkende praktijkmanagers. 

Wat is het lidmaatschapstarief?
92 euro per jaar, exclusief 0,50 ct administratiekosten. Een jaarlidmaatschap loopt van 1-1 tot 31-12.  Eventuele  aanpassing van het lidmaatschapsgeld zal binnen de ALV besloten moeten worden.

Waarom sponsors?
Om de ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren en tegelijk de ledencontributie laag te houden. Hiervoor hebben we in eerste instantie een financiële bijdrage nodig. Mogelijk dat er in de toekomst kennis sponsors aan kunnen treden. Dit dient de sponsorcommissie (i.o) met de leden en het bestuur vast te stellen. Eventueel kunnen sponsors een event ‘adopteren’ en naast de inhoudelijke kennis en het aandragen van sprekers ook het event organiseren en financieren.

Welke invloed hebben sponsors?
Geen invloed. Wel kennis waar we gebruik van willen kunnen maken indien de (individuele) leden dat willen. Sponsors brengen een belangrijke financiële bijdrage waardoor we professioneel een goede vereniging neer kunnen zetten zonder (te) afhankelijk te zijn van de ledenbijdrage. Dit heeft als voordeel dat we de contributie laag kunnen houden en tegelijk ambities kunnen nastreven. Leden zijn zo tevens gevrijwaard van de leveren van een actieve ledenbijdrage indien men dan niet wenst en/of daar geen tijd voor vrij kan maken. Daarnaast biedt sponsoring de mogelijkheid leden die een actieve bijdrage leveren te betalen voor hun bijdrage in de ontwikkeling van producten en hun aanwezigheid bij brainstormsessies, netwerkbijeenkomsten etc. Uiteraard alleen als dit in het belang is van de vereniging. Leden hebben ieder jaar inzicht in de bijdragen van de sponsors. De interne sponsorcommissie (i.o) draagt zorg voor een professionele houding en scheiding waar nodig en bijdrage waar mogelijk en gewenst.

Ik ken iemand met een eigen bedrijf in de eerstelijns zorg kan hij/zij ook sponsor worden? Kan het bedrijf waar ik werk kan ook sponsor worden?
Jazeker! De enige die (op dit moment) uitgesloten zijn van sponsoring zijn farmaceutische industrie en zorgverzekeraars.

Wie besluit of een bedrijf sponsor kan worden?
De leden bepalen de spelregels, de sponsorcommissie onderhoudt contacten en het bestuur tekent de overeenkomst.

Kan een bedrijf ook (alleen) in natura sponsoren?
Er is vooral behoefte is aan een financiële bijdrage omdat we geen reserves hebben. Er is echter een lijst met zaken die de vereniging nodig heeft om goed te functioneren, sponsoring van deze zaken is wel mogelijk. Het is aan de leden om hier beslissingen over te nemen. Alleen wanneer een verzoek vanuit meerdere leden gedragen wordt kan er bijvoorbeeld een bijdrage gevraagd worden aan een bedrijf om bijvoorbeeld scholing te verzorgen en/of een spreker op een Praktijk Management dag in ruil voor exposeer. Hierover wordt in dat geval transparant gecommuniceerd naar de leden dat de bijdrage een ‘gift’ is en er dus geen tegenprestatie tegenover staat. De sponsorcommissie zal hier te allen tijde transparant over zijn op verzoek van leden. Daarnaast is het mogelijk voor een bedrijf om een netwerk dag te ‘adopteren’ en deze te organiseren en te betalen.

Wie doet de ledenadministratie?
Zolang de vereniging nog niet groot genoeg is en/of de leden akkoord zijn verzorgen de bestuurders de administratie. De secretaris van het bestuur houdt toezicht en legt verantwoording af aan het bestuur en de leden.

Inloggen

Nieuws