Corona overleg LHV, NHG, InEen en gezamenlijke beroepsverenigingen in de huisartsenvoorziening

Home  /  Nieuws  /  Corona overleg LHV, NHG, InEen en gezamenlijke beroepsverenigingen in de huisartsenvoorziening

On juni 29, 2020, Posted by , In Nieuws, With No Comments

Corona overleg LHV, NHG, InEen en gezamenlijke beroepsverenigingen in de huisartsenvoorziening
LV POHGGZ, NVDA, NVvPO, NVvPM, V&VN afdelingen pvkpoh en vs
15 juni 2020
Verslag: Kees Gillis (NVDA) en Petra Portengen (NVvPO)

1. Vragen m.b.t. post-Covid patiënten in de huisartsenvoorziening.
-Hoe gaan we (structureel) om met de herstellende corona-patiënten in de praktijk? Wordt daar landelijk of regionaal iets voor opgezet, bijv. opzetten aparte zorgstraat? Heeft NHG hier beleid op?
-En hoe gaan we om met de begeleiding van de medewerkers in de praktijk die deze nazorg op zich gaan nemen?
-Medisch inhoudelijk is het nu vooral lastig mensen te helpen die langdurige post-Covid klachten hebben, omdat we nog niet duidelijk weten wat we deze groep kunnen bieden.
-Twee groep post Covid; 1. Met ziekenhuisopname 2. Zonder ziekenhuisopname
-Daarnaast Covid en de gevolgen bij Chronische vraagstukken

Antwoord:
Er is recent een leidraad NAZORG opgeleverd (klik hier) en deze wordt aangepast waar en wanneer nodig. We weten echter nog weinig. Covid (corona) is nog geen chronische aandoening! 80 procent van de (post-)Covid patiënten hebben middelmatige klachten en zijn redelijk snel hersteld. 20 procent daarentegen hebben langer last van andersoortige klachten (conditie, psychische problemen). Als we kijken naar andere virussen (Q-koorts, pfeiffer etc.) dan zien we ook verschillen per patiënt en kan herstel soms wel 1 à 2 jaar duren. SAMEN WAAKZAAM is daarom het motto. Samen met je patiënt en collega-zorgprofessionals goed luisteren naar patiënt; zijn er vreemde klachten? Met elkaar leren van de klinische en andersoortige ervaringen en deze delen! Zoveel mogelijk begeleiden in hetgeen al bekend is; conditie, voeding, psychische klachten …

2. Of en zo ja hoe er wordt geanticipeerd op een eventuele tweede golf.
Antwoord:
Van Rijn, VWS en LHV hebben gesproken over wat we nu leren en hoe we inzetten op een mogelijke tweede golf. Ook kijkend naar de voorraden medicatie, ICT-bedden etc. Huisartsenvoorziening wordt hierin dus meegenomen.
NHG en LHV hebben ook gezamenlijk traject,
– Dossieropbouw Covid-19 1ste golf
– Scenario’s mogelijke 2e golf; hier zijn meerdere scenario’s mogelijk welke momenteel worden uitgewerkt.

3. Vragen m.b.t. patiënt, praktijk, 1.5m en omgangsregels
Veel praktijken plannen meer tijd tussen de patiënten in zodat de wachtkamer niet vol raakt/patiënten niet buiten hoeven te wachten en hebben een coronaspreekuur waarna moet worden schoongemaakt.
– Hoe krijgen we patiënten weer naar de praktijk met reguliere klachten? Meeste patiënten zijn bang en willen/durven niet te komen.
– Hoe krijgen we (meer) begrip van de patiënten voor het aanpassen aan de nieuwe
praktijkregels?
-Is het een idee om een Landelijke campagne uit te zetten?
Antwoord:
Bovenstaande wordt door LHV herkend. Ook de aangesloten huisartsen geven dit aan en vragen HOE zij het onbegrip bij patiënten kunnen keren. LHV adviseert om dit per praktijk / ROAS (regionaal) op te pakken. Landelijk zijn er grote verschillen. LHV ziet dat ROAS dit aan het oppakken is. Voor patiënten is veel informatie nog steeds in de Nederlandse taal geschreven. In week 26 wordt de  informatie in meerdere talen aangeboden. Met ‘Veiligheid in de praktijk’ wordt ook bedoeld dat het zorgteam (incl. huisarts) veilig moet kunnen werken. Veilig voor de patiënt en veilig voor de medewerker. 

-Kan er een update voor huisartsen en medewerkers in de praktijk komen m.b.t. naleven regels. Vanwege het gedoe zijn niet alle huisartsen even scherp m.b.t. het naleven van de RIVM voorschriften. Niet in backoffices en in de spreekkamer. Wij hebben een voorbeeldfunctie richting de patiënten. Als wij deze voorschriften/regels niet naleven…
Antwoord:
Uiteraard … als wij als zorgteam (incl. de huisarts) de regels niet naleven dan kunnen we dit ook niet van onze patiënten en andere bezoekers aan onze praktijk vragen. RIVM, GGD en alle beroepsverenigingen, werkgeverspartijen … delen de gezamenlijke richtlijnen. Dagelijks zijn er updates. Advies: kijk iedere ochtend (voor je opstart) op de RIVM, GGD en NHG coronasite! mochten er veranderingen zijn die van belang zijn voor de werkplek, de patiëntenopvang en het spreekuur, deel en bespreek deze binnen je eigen team! Neem en draag hierin allemaal de verantwoordelijkheid!

– Het afschalen van de zorg heeft tot een aantal problemen geleid;
• wij zien dat toch een aantal patiënten met DM fors ontregeld zijn
• in verschillende regio’s wachttijden voor specialisten zijn
• ouderen met dementie meer problemen hebben

Het afschalen van de zorg heeft tot een aantal problemen geleid;
• wij zien dat toch een aantal patiënten met DM fors ontregeld zijn
• in verschillende regio’s wachttijden voor specialisten zijn
• ouderen met dementie meer problemen hebben
Het blijkt dat het opstarten van de chronische zorg zeer afhankelijk is van wensen van de individuele huisarts.
Antwoord:
Richtlijnen kunnen op verschillende manieren worden uitgelegd (gelezen). Blijf met elkaar in gesprek
en neem ook contact met de zorggroep op. Zij hebben (over het algemeen) draaiboeken. Zie ook

4. Er zijn nog (steeds) vragen over het testbeleid patiënten en het zorgteam
Antwoord:
De discussie rondom testen is 180 graden gedraaid. GGD heeft opgeroepen te testen bij klachten.
Daarnaast zijn er instructies voor zorgmedewerkers afgegeven door het RIVM en NHG. Ook voor de
laatste ontwikkelingen omtrent het testbeleid is het advies om de website van het RIVM en GGD te
raadplegen:
RIVM
GGD (kan anders zijn per regio)
Thuisarts.nl

Comments are closed.