Campagne Uw zorg is onze zorg - Stop agressie tegen zorgmedewerkers

Beste leden,

Wij, bestuur van de NVvPM, hebben afgelopen periode veel signalen ontvangen dat patiënten minder geduld en begrip tonen voor de corona-situatie en maatregelen die ook op de praktijken gelden. Hierdoor worden met name de assistenten helaas regelmatig onaardig en soms zelfs agressief benaderd.

Voor die praktijken die graag de patiënten bewust willen maken van dit gedrag hebben wij ter ondersteuning in de communicatie richting de patiënten een campagne gemaakt. De communicatiemiddelen staan voor jullie ter beschikking op de homepage

Te denken valt aan:

  • Brief (in Word) als mail of per post te versturen aan de patiënten
  • Banner voor LinkedIn en Facebook
  • Een poster om op A4 te printen
  • Een poster om op A3 te printen

Succes en laat ons weten als jullie hierover vragen hebben.

Hartelijke groet,
Bestuur NVvPM

Wilt u meer weten over de situatie van agressie in de gezondheidszorg? Lees dan een van deze artikelen:

Inloggen

Nieuws