Netwerkdag 28 mei 2019

Verslag bijeenkomst 28 mei 2019

Locatie: Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM  Houten.

Aantal aanwezigen: 40 (helaas veel afmeldingen vanwege de ov-staking).  

Om 10.05 uur werd de bijeenkomst geopend door Klara met een korte terugblik op de activiteiten van de NVvPM de afgelopen maanden. En dat waren er nogal wat: zo komt de functie praktijkmanager in de cao, het kwaliteitsregister loopt en er worden diverse werkgroepen opgezet. Ook gaat de NVvPM meewerken aan de visie huisartsenzorg en de deelname aan de cao-onderhandelingen voor 2021 is gestart! Klara beëindigde de inleiding met de woorden: “het was een mooi jaar, er is hard gewerkt en we zijn blij met de behaalde resultaten!”

De eerste presentatie ‘Kwaliteit vanuit de NHG’ werd verzorgd door Linda Tolsma. Na een uiteenzetting van o.a. de visie, missie en bekende producten van de NHG legde zij uit wat de NHG nog meer doet op het gebied van kwaliteit, deskundigheids-bevordering, ict en e-health. Op de website nhg.org zijn diverse handleidingen, richtlijnen, handige tools en checklists te vinden! De presentatie werd afgesloten met een aantal nuttige tips, specifiek voor de praktijkmanager.

Na een korte pauze stond de workshop ‘leidinggeven/ nemen’ op het programma. Paul Ram vertelde over situationeel leidinggeven, competentie & commitment, DART-N en het functieprofiel (kennis en vaardigheden) maar zette de aanwezigen ook in groepjes aan het werk. De vragen die hieruit voortkwamen werden doorgenomen en beantwoord. Tevens werd aandacht besteed aan feedback, hoe mandaat te verkrijgen, motivatie, effectief vergaderen en nog veel meer. Tenslotte werd geoefend met DART-N. Na deze leerzame en inspirerende ochtend stond er een keurig verzorgde lunchmaaltijd voor ons klaar.

Om 13.30 uur werd de draad weer opgepakt en was het woord aan Martine Rooth. Het onderwerp van haar presentatie was digitalisering en e-health. Middels 10 tips voor online innovatie en profilering van de praktijk kwamen vele opties en digitale mogelijkheden aan de orde, zoals: patiëntenvoorlichting, chat support, apps voor patiënten, social media en professionalisering.

Wederom was het tweede deel van de middag gereserveerd voor intervisie. Na een filmpje over de structuur van intervisie, nam Klara nog een keer de volgorde door: case uitleggen, vraag verkennen door de groepsleden, evt. herdefiniëren van de vraag, adviesronde en afronding. Er werden groepjes gevormd en aan elke tafel werd een ‘case’ ingebracht. Na het vragenrondje kwamen de groepsleden met ideeën, suggesties en mogelijke oplossingen voor het ingebrachte probleem.

De afronding van deze dag werd verzorgd door Imke, met een resumé van wat er speelt bij de NVvPM, het verschil tussen een netwerk en een beroepsvereniging en een datum om op de kalender te noteren: 18 april: de dag van de praktijkmanager!

En nog een datum om te noteren: op 14 november 2019 zal de volgende bijeenkomst in de regio Utrecht worden georganiseerd. Wij danken alle sprekers en aanwezigen voor hun waardevolle bijdrage!

Imke, Klara en Jacky

Notulen: Candy Smit

Agenda bijeenkomst:

09.30 uur: Ontvangst
10.00 uur:        Opening en Welkom
10.00 uur:        ​NVvPM activiteiten 
10.10 uur:        Kwaliteit vanuit NHG (Linda Tolsma)
​11.00 uur:        Leidinggeven en coachen (Paul Ram)
12.30 uur:        Lunchpauze
13.30 uur:        Digitalisering en ehealth (Martine Rooth)
15.00 uur:        Intervisie wat is het en aan de slag
​16.15 uur:        Wat verder ter tafel komt         
16.30 uur:        Afsluiting

Inloggen

Nieuws