Netwerkdag 17 maart 2021

NVvPM - webinar 3.0 op 17 maart

Op 17 maart hebben wij ons derde webinar georganiseerd. Hierbij de link voor het terugkijken van de webinar.

Verslag webinar 17 maart 2021

Aantal deelnemers: 84

Om 10.02 uur werd ons derde webinar geopend door Margot ter Horst (secretaris & communicatie). Na het doornemen van het programma werden de recente activiteiten aangetipt en al snel werd duidelijk dat het bestuur van de NVVPM wederom niet heeft stilgezeten! Zo was er onder meer de actieve ledenwerving, welke maar liefst 50 nieuwe leden heeft opgeleverd. Het bestuur is hier erg blij mee, want meer leden = meer draagkracht = meer daadkracht. Naast de diverse covid-besprekingen werd uiteraard ook tijd vrijgemaakt voor het grootschalig profileren van onze functie. En we zijn blij en trots te kunnen melden dat twee aspirant-bestuursleden zich bij ons hebben aangesloten, te weten Nikki de Jong en Monique de Wit. Middels een filmpje lieten zij weten waarom ze zich graag willen inzetten voor de NVVPM. Achter de schermen is een werkgroep zich aan het buigen over de missie-visie van de vereniging. Tenslotte werd nogmaals input gevraagd voor de beroepscode, zodat deze tijdens de ALV op 11 juni definitief kan worden gemaakt.

Om 10.10 uur was het woord aan Clementine Burgersdijk, praktijkadviseur van Sibbing, een onafhankelijk financieel adviesbureau. Haar presentatie ging over verzekeringen. Een stoffig onderwerp zou je denken, maar Clementine wist de deelnemers vanwege haar enthousiaste manier van vertellen aan de beeldschermen gekluisterd te houden. Welke verzekeringen heb je echt nodig in een huisartsenpraktijk? Uiteraard kwamen de beroepsaansprakelijkheid, verzuim- en rechtsbijstandverzekering aan bod. Een hot item was de cyberverzekering. Ook wist Clementine veel te vertellen over de Wegas verzekering en de verantwoordelijkheid voor verzekering/dekking bij gedetacheerden en zzp’ers. Via de chat werden volop vragen gesteld, waarvan de meeste al tijdens de presentatie werden beantwoord. Eventueel later binnengekomen vragen zullen nog in de eerstvolgende nieuwsbrief worden beantwoord, liet Margot weten.

Na een korte pauze volgde de tweede presentatie, verzorgd door Loek van Beurden van Inkoop XL, een inkoopcollectief voor de eerste lijn. De workshop van Loek ging over contractmanagement: van pré-contractuele fase, aanvraag en acceptatie van een offerte en de kleine lettertjes, tot garantie en 4 vormen om contracten juist te beëindigen. Vervolgens voorzag Kelvin Kaptein de leden van meer informatie over Inkoop XL. Kelvin legde uit dat je na het aanmaken van een account gratis en geheel vrijblijvend kunt rondkijken op de website. Op deze site vind je winkels waar je vanwege het collectief producten kunt bestellen met hoge korting. Afsluitend was er natuurlijk wederom gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat. Clementine van Sibbing maakte van de gelegenheid gebruik alvast nog wat vragen die aan haar waren gesteld te beantwoorden.

Wat een afwisselende en leerzame ochtend was het weer! Rond 12.17 uur werden alle (online) aanwezigen hartelijk bedankt voor hun deelname. Restte Margot nog aan te kondigen dat we op 11 juni weer een webinar organiseren, inclusief ALV alleen voor leden. En laten we hopen dat we elkaar in het najaar weer eens fysiek kunnen ontmoeten.

Alle sprekers en deelnemers hartelijk dank!

Klara, Jacky, Margot, Wendy, Nikki en Monique. 

Notulen: Candy Smit

Programma: 
10.00 uur   Welkom & update activiteiten NVvPM
Intro aspirant-bestuursleden Monique de Wit en Nikki de Jong
10.15 uur   Clementine Burgersdijk, Sibbing: interactieve workshop over verzekeringen
11.05 uur   pauze
11.15 uur   Loek van Beurden, Inkoop XL + Pro10: workshop over contractmanagement
12.15 uur   Evaluatie en afsluiting webinar tot ± 12.30 uur.

Inloggen

Nieuws