Netwerkdag 14 november 2019

Verslag bijeenkomst 14 november 2019

Locatie: Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM  Houten.
Aantal aanwezigen: 71

Om 10.00 uur werd de bijeenkomst geopend door Jacky. Wegens omstandigheden waren Imke en Klara niet aanwezig op deze netwerkdag. Na de opening volgde een videoboodschap van minister Bruins. De minister vertelde in dit filmpje o.a. over de vele veranderingen in de zorg (meer ouderen, langere verzorging thuis, een groeiend aantal mensen met een chronische aandoening, etc.) en liet weten blij te zijn met ons, omdat de huisarts dankzij de praktijkmanager weer meer tijd heeft voor de patiënt!

Na deze lovende woorden blikte Jacky uiteraard nog even terug op de activiteiten van de NVvPM de afgelopen maanden. Inmiddels is het kwaliteitsregister voor praktijkmanagers een feit, maar e.e.a. loopt bepaald nog niet naar wens, dus hier is nog genoeg werk aan de winkel. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met de SSFH m.b.t. duurzame inzetbaarheid en heeft het NVvPM bestuur veel tijd en aandacht besteed aan de beroepscode, toekomstvisie huisartsenzorg en de landelijke promotie van de functie praktijkmanager. Tevens is er veel gesproken met zorgverzekeraars en zorggroepen, onder meer om het beleid op regionale problematiek beter aan te laten sluiten.

Met goedkeuring van de aanwezigen werd de ALV qua tijdstip naar voren geschoven. Helaas moest Jacky mededelen dat Imke wegens privéomstandigheden gaat aftreden. De NVvPM is derhalve op zoek naar nieuwe bestuursleden. Naast de andere werkzaamheden is Klara momenteel waarnemend voorzitter en Jacky waarnemend penningmeester. Wegens eerder genoemde privéomstandigheden (Imke) kon de jaarrekening nog niet worden overlegd; publicatie volgt begin 2020.

10.55 Uur: de presentatie ‘Arbeidsrecht in vogelvlucht’ werd verzorgd door Jony van Beers (jurist namens de LHV). Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeids-contracten en ontslag; dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Jony praatte de aanwezigen bij over de ketenregeling, verschillende contracten, wijzigingen in arbeidsvoorwaarden, veranderingen m.b.t. het ontslagrecht, disfunc-tionerende werknemers, slapende dienstverbanden en de transitievergoeding. Na deze zeer interessante informatiebom stond er een keurig verzorgde lunchmaaltijd voor ons klaar.

Om 13.15 uur was het woord aan Linda Tolsma. Linda nam de aanwezige leden mee in de wereld van de contractering en gaf tips over vergoedingen, tarieven en declareren. Haar take home message was: door passende contractafspraken en optimaal declareren kunnen praktijken meer investeren in kwaliteit en personeel!

13.45 Uur: allemaal even naar buiten voor een groepsfoto  J

Daarna was het tijd voor de presentatie Werkdruk de baas, hoe doe je dat?” verzorgd door Margreet Ridder en Eugenie van Miltenburg (van Bloom);

https://www.bloomcommunicatie.nl/versterking-management/werkdruk-de-baas.html

Margreet en Eugenie gingen uitgebreid in op drukte, stress ten gevolge van druk, werkdruk beleving, de ‘criticus’ en de ‘helper’, multitasken en stoorzenders. En vooral: mogelijke oplossingen om meteen de volgende dag mee aan de slag te gaan!

Om 15.45 uur werd de bijeenkomst afgesloten door Jacky.

19 maart 2020 zal de volgende bijeenkomst in de regio Utrecht worden georganiseerd. Wij danken alle sprekers en aanwezigen voor hun waardevolle bijdrage!

Speciale dank aan Linda Tolsma voor het helpen organiseren van deze netwerkdag!

Jacky, ook namens Imke en Klara

Notulen: Candy Smit

Agenda bijeenkomst:

09.30 uur: Ontvangst
10.00 uur: ​Opening en welkom
10.05 uur: Videoboodschap van minister Bruins
10.30 uur: Terugblik en vooruitblik activiteiten NVvPM
11.00 uur: Actualiteiten arbeidsrecht in vogelvlucht
LUNCH
12.45 uur: ALV
13.15 uur: Contractering 2020
14.00 uur: Werkdruk de baas
16.00 uur: Afsluiting

Inloggen

Nieuws