Netwerkdag 13 maart 2019

Verslag bijeenkomst 13 maart 2019

Locatie: Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM  Houten.
Wij waren met ruim 70 praktijkmanagers waarvan een aantal nieuwe enthousiaste aspirant-leden.

Na de officiële opening om 10.00 uur in de Champagnezaal blikte Imke terug op de afgelopen maanden met heel veel bijeenkomsten en stevige onderhandelingen m.b.t. de CAO-functieprofiel praktijkmanagement, de functie en de bijbehorende schalen. Er is heel veel gedaan en bereikt, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Verder benoemde Imke het kwaliteitsregister en de missie/visie van de LHV. Deze onderwerpen kwamen later nog uitgebreider aan de orde.

Na de inleiding van Imke was het woord aan Geert Dijkstra van Medisch Ondernemen. Geert vertelde e.e.a. over M.O., van de oprichting door twee tandarts praktijkhouders tot de huidige activiteiten. Het netwerk doet onderzoek, biedt haar leden een podium en organiseert diverse regiosessies én jaarlijks een bijeenkomst voor praktijkmanagers. Hier liggen mogelijk mooie samenwerkingskansen. Op 23 mei vindt de eerstvolgende M.O. praktijkmanagersbijeenkomst plaats; meer informatie hierover is te vinden op https://www.pmdag.nl

Vervolgens stond een presentatie van Tamara Hendriks (NPA-praktijkaccreditering) op het programma. Het afgelopen jaar zijn grote veranderingen doorgevoerd bij de NPA; praktijken kunnen nu kiezen voor accreditatie jaarlijks of eens per 3 jaar; een derde optie is thematische ontwikkeling. De driejaarlijkse accreditatie heeft nogal wat consequenties! Hier waren vanuit de zaal heel veel vragen over. https://npacertificering.nl/zorgaanbieder/huisartsenpraktijk/

Het laatste onderwerp voor de lunch was de onderzoeksrapportage VWS o.a. over de verschillende functies in de huisartsenpraktijk; van de kosten, ervaring, werklast en tekorten is een profielschets gemaakt per provincie. De hieruit voortvloeiende conclusies werden belicht. Door het ministerie zijn de pijnpunten gemeten. Nu de oplossingen nog! https://nvl004.nivel.nl/nivel-2015/sites/default/files/bestanden/Balans_in_vraag_en_aanbod_huisartsenzorg.pdf

Van 12.30 – 13.30 uur was het tijd om even de benen te strekken en te genieten van het heerlijke broodjesbuffet. Daarna volgde een presentatie door Bart Brandenburg over OPEN: Online Patiënteninzage Eerstelijnszorg Nederland. OPEN ondersteunt huisartsen (-organisaties) zodat patiënten vanaf 1 juli 2020 kunnen beschikken over de eigen medische gegevens die zorgverleners van hen bijhouden. Bart legde uit welke gegevens straks te zien zijn in de PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) en wat er verder nog bij komt kijken. Denk bijvoorbeeld aan de privacywetgeving.

Intervisie was een nieuw punt op de agenda. Klara vertelde kort wat het inhoudt en met deze informatie konden de aanwezigen direct aan de slag. Bij de aanvang van deze bijeenkomst kreeg iedereen een badge op kleur per provincie. Zo konden intervisiegroepjes worden gevormd met mensen uit dezelfde provincie. In elk groepje werd een ‘probleem’ ingebracht, waar de anderen vragen over konden stellen met als doel het aandragen van mogelijke oplossingen.

De zeer boeiende en leerzame dag werd afgerond met een toelichting over het kwaliteitsregister en een demonstratie ‘KABIZ voor praktijkmanagers’. 

Op 28 mei 2019 zal de volgende bijeenkomst in de regio Utrecht worden georganiseerd. Wij danken alle sprekers en aanwezigen voor hun waardevolle bijdrage!

Imke, Klara en Jacky

Notulen: Candy Smit

Agenda bijeenkomst:
9.30 uur: Ontvangst
10.00 uur: Welkom/dagindeling
10.00 uur: NVvPM activiteiten, wat hebben we gedaan
10.30 uur: NPA
12.00 uur: Onderzoeksrapportage VWS vraag en aanbod huisartsenzorg
12.30 uur: Lunchpauze
13.30 uur: OPEN
14.30 uur: Intervisie wat is het en aan de slag
16.00 uur: Wat verder ter tafel komt

Deze bijeenkomst is gratis voor leden en niet-leden betalen 45 euro.
Aspirantleden kunnen eenmalig gratis deelnemen.
Inschrijven kan via het formulier, of voor leden per mail aan admin@nvvpm.com

Inloggen

Nieuws