NVvPM - Webinar op 11 juni

Deze webinar is geaccrediteerd. Let wel: alleen als je als praktijkmanager in het kwaliteitsregister (Kabiz) staat (niet als doktersassistente en/of POH).

Op vrijdag 11 juni hadden wij ons vierde webinar.
Aantal deelnemers: 78

Voor de presentaties verwijzen wij u naar het forum. Na inloggen klikken op profiel.

Om 10.03 uur opende Margot ter Horst de digitale bijeenkomst, deze keer tevens de Algemene Leden Vergadering en daarom alleen toegankelijk voor leden van de NVvPM. Het programma werd kort uiteengezet, waarna het woord werd gegeven aan Frank van Summeren.

Frank stelde zich voor en schetste middels een persoonlijk voorbeeld waarvoor een PGO in de toekomst heel mooi ingezet zou kunnen worden. De komende jaren zal er heel wat op ons af komen, zoals meer chronisch zieken, een stijgende zorgvraag en een tekort aan zorgverleners. Digitalisering is één van de mogelijke oplossingen en daar is de PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) weer een voorbeeld van. In de presentatie van Frank was een stukje geschiedenis opgenomen, alsook een tijdlijn: wat hebben we inmiddels allemaal al gedaan, waar staan we nu en wat zal in de toekomst allemaal nog mogelijk worden? De verschillen en overeenkomsten tussen een portaal en een PGO werden nogmaals belicht, evenals de kosten en baten. Ook legde Frank uit voor wie de PGO om te beginnen vooral interessant zou kunnen zijn. Door de deelnemers werden veel vragen gesteld; dit maakte ons vierde webinar lekker interactief.

Om 10.55 uur was het tijd voor de prijsuitreiking! De gelukkige met lotnummer 19 won een jaar lang gratis Intershiftgebruik en lotnummer 193 was goed voor een doos Côte d’Or chocolade voor het hele team. De prijswinnaars zijn bekend en op de hoogte. Namens ons van harte gefeliciteerd!

Klara nam het officiële gedeelte van de ochtend voor haar rekening. Zij opende om 11.01 uur de ALV met het motto: alleen ga je sneller, samen kom je verder. De komende jaren zal samenwerking meer nodig zijn; de NVvPM zorgt graag voor verbinding. Bij de ‘terugblik’ werd aandacht besteed aan de eerste Dag van de Praktijkmanager. Daarnaast benoemde Klara de activiteiten van het bestuur in de afgelopen maanden, waaronder de ledenwervingscampagne, het formuleren van de missie-visie (zie forum), het opzetten van een online platform, maandelijks overleg met LHV, NHG, Ineen, NvvPO, NVDA, V&VN en POH-ggz en uitbreiding van het NVvPM bestuur. Nikki de Jong stelde zich nogmaals voor en werd unaniem benoemd tot nieuw bestuurslid. Door de kascontrolecommissie was enige weken voor de ALV al decharge verleend (jaarrekening) aan het bestuur. De begroting voor 2022 werd vandaag goedgekeurd door de aanwezige leden. Tenslotte werden de speerpunten voor het komende jaar benoemd, waaronder het online platform, covid items op de website en uitbreiding en versterking van de regionale netwerken, o.a. in het kader van arbeidskrapte. Voor juridische vragen kun je de NVvPM mailen; er is op dit gebied namelijk een pilot (m.m.v. Sibbing), zo legde Klara uit.

11.33-11.40 uur: PAUZE

Om 11.41 uur startte Marion Vogel haar presentatie over arbeidskrapte en het regioplan ‘Samen klaar voor morgen’. Marion begon met een aantal cijfers die duidelijk weergaven dat we grote tekorten zullen hebben in de huisartsenzorg in de toekomst, als we met z’n allen blijven toekijken en niets doen. De zorgvraag is enorm en complex; door de drukte neemt het ziekteverzuim toe en wordt de werkdruk nog hoger. Marion liet o.a. zien hoe je een verschil kunt maken door een BBL’er te binden aan je praktijk. Niet alleen hebben we meer instroom nodig; het is ook noodzakelijk de achterdeur dicht te houden. Dus mensen in de zorg proberen te behouden door het werk aantrekkelijk te houden voor je team. In de presentatie kwamen diverse onderwerpen en opties aan de orde, ook met betrekking tot stagiaires, de taken van de doktersassistente, herintreders, zij-instromers en de verschillende opleidingen. Als het platform online is, kunnen we dit o.a. hiervoor inzetten. Laten we kijken naar de mogelijkheden op het gebied van digitalisering, functiedifferentiatie, het afstoten van werkzaamheden, hulp op afstand en anders organiseren. Het zou mooi zijn de initiatieven die er al zijn in het land met elkaar te delen, aldus Marion.

Margot sloot rond 12.45 uur af met een samenvatting en nog een aantal vragen en tips van de deelnemers via de chat. Zij bedankte iedereen hartelijk voor de aanwezigheid, ondanks het mooie weer en sprak haar wens uit elkaar na de zomervakantie wellicht weer eens fysiek te ontmoeten. De datum van de volgende bijeenkomst zal binnenkort verschijnen op de website en in de nieuwsbrief.

Alle sprekers en deelnemers hartelijk dank!

Klara, Jacky, Margot, Wendy en Nikki.

Notulen: Candy Smit

Programma: 
10.00 Welkom door Margot ter Horst (host webinar) 
10.05 Frank van Summeren (PGO)
10.55 Prijsuitreiking loterij
11.00 ALV door Klara Knapen
11.30 Pauze
11.40 Marion Vogel (arbeidskrapte)
13.00 Einde webinar

Inloggen

Nieuws