AVG privacywet

Home  /  Nieuws  /  AVG privacywet

On maart 6, 2018, Posted by , In Nieuws, With No Comments

Op 25 mei is er de nieuwe privacywet een feit.

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 maakt dat aan organisaties in de zorg hogere eisen worden gesteld met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Dat betekent dat huisartsen op korte termijn moeten starten met een traject om dit te regelen.

Een traject voor het inrichten van privacy en informatiebeveiliging wordt uitgevoerd in vijf stappen:
* formuleren van privacy en informatiebeveiligingsbeleid;
* maken van een overzicht van alle informatie, applicaties, computers (inclusief het register van verwerkingen);
* uitvoeren van een risicobeoordeling;
* selecteren en uitwerken van beveiligingsmaatregelen om risico’s aan te pakken;
* inrichten van de controles.

Het resultaat is een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de eisen van de NEN 7510, waarbij tevens voldaan is aan alle specifieke eisen uit de AVG (Register van Verwerkingen, privacyverklaring, enz.).

 

Comments are closed.