Reageer op: Declaratie intensieve zorg

Home  /  Reageer op: Declaratie intensieve zorg

Home Forums Zorgverzekeraars Declaratie intensieve zorg Reageer op: Declaratie intensieve zorg

#640
imkehornix
NVvPM - Lid

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Intensieve zorg kan je declareren bij:</span>

  <li class=”MsoNormal”><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Terminale patiënten</span>
  <li class=”MsoNormal”><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Patiënten waarvoor het CIZ een bepaald zorgprofiel heeft toegewezen (zie NZa-tariefbeschikking. Deze zorgprofielen vervangen de vroegere ZZP’s)</span>

 

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Vaak weet je CIZ/Wlz indicatie niet. Deze kan je het betse opvragen bij de patient of diens familie. </span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>De huisarts hoeft niet langer een overeenkomst te hebben met de </span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>zorgverzekeraar van de patiënt </span>

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Profielen:</span>

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>patiënten waarvoor het CIZ een zorgprofiel heeft toegewezen uit onderstaande reeks verpleging en verzorging. </span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”> </span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Deze patiënten ontvangen geen verblijf én behandeling van een instelling ingevolge artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a en artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c van de Wet langdurige zorg. </span>

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Het gaat om: </span>

  <li class=”MsoListParagraphCxSpFirst” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd wonen met intensieve dementiezorg; </span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging; </span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding;</span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging; </span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging; </span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>     </span></span></span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg</span>

Groetjes

Joanne Molendijk