Reageer op: Declaratie intensieve zorg

Home  /  Reageer op: Declaratie intensieve zorg

Home Forums Zorgverzekeraars Declaratie intensieve zorg Reageer op: Declaratie intensieve zorg

#638
imkehornix
NVvPM - Lid

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Intensieve zorg kan je declareren bij:</span>

  <li class=”MsoNormal”><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Terminale patiënten</span>
  <li class=”MsoNormal”><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Patiënten waarvoor het CIZ een bepaald zorgprofiel heeft toegewezen (zie NZa-tariefbeschikking. Deze zorgprofielen vervangen de vroegere ZZP’s)</span>

 

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Vaak weet je CIZ/Wlz indicatie niet. Deze kan je het betse opvragen bij de patient of diens familie. </span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>De huisarts hoeft niet langer een overeenkomst te hebben met de </span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>zorgverzekeraar van de patiënt </span>

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Profielen:</span>

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>patiënten waarvoor het CIZ een zorgprofiel heeft toegewezen uit onderstaande reeks verpleging en verzorging. </span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”> </span><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Deze patiënten ontvangen geen verblijf én behandeling van een instelling ingevolge artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a en artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel c van de Wet langdurige zorg. </span>

<span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>Het gaat om: </span>

  <li class=”MsoListParagraphCxSpFirst” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span style=”mso-list: Ignore;”><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><!–[endif]–><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd wonen met intensieve dementiezorg; </span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span style=”mso-list: Ignore;”><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><!–[endif]–><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging; </span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span style=”mso-list: Ignore;”><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><!–[endif]–><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding; </span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span style=”mso-list: Ignore;”><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><!–[endif]–><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging; </span>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span style=”mso-list: Ignore;”><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>      </span></span></span><!–[endif]–><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging; </span> <!– [if gte mso 9]><xml>
  <o:OfficeDocumentSettings>
  <o:AllowPNG/>
  </o:OfficeDocumentSettings>
  </xml><![endif]–> <!– [if gte mso 9]><xml>
  <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>EN-GB</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
  <w:EnableOpenTypeKerning/>
  <w:DontFlipMirrorIndents/>
  <w:OverrideTableStyleHps/>
  <w:UseFELayout/>
  </w:Compatibility>
  <m:mathPr>
  <m:mathFont m:val=”Cambria Math”/>
  <m:brkBin m:val=”before”/>
  <m:brkBinSub m:val=”--“/>
  <m:smallFrac m:val=”off”/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val=”0″/>
  <m:rMargin m:val=”0″/>
  <m:defJc m:val=”centerGroup”/>
  <m:wrapIndent m:val=”1440″/>
  <m:intLim m:val=”subSup”/>
  <m:naryLim m:val=”undOvr”/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
  </xml><![endif]–><!– [if gte mso 9]><xml>
  <w:LatentStyles DefLockedState=”false” DefUnhideWhenUsed=”true”
  DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″
  LatentStyleCount=”276″>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”0″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 7″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 8″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 9″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 7″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 8″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 9″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”35″ QFormat=”true” Name=”caption”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”10″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ Name=”Default Paragraph Font”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”11″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”22″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”20″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”59″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>
  <w:LsdException Locked=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Placeholder Text”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Revision”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”34″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”29″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”30″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”19″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”21″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”31″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”32″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”33″ SemiHidden=”false”
  UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”37″ Name=”Bibliography”/>
  <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ QFormat=”true” Name=”TOC Heading”/>
  </w:LatentStyles>
  </xml><![endif]–> <!– [if gte mso 10]>
  <style>
  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standaardtabel;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:12.0pt;
  font-family:Cambria;
  mso-ascii-font-family:Cambria;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-hansi-font-family:Cambria;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-ansi-language:EN-GB;}
  </style>
  <![endif]–> <!–StartFragment–>
  <li class=”MsoListParagraphCxSpMiddle” style=”text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;”><!–EndFragment–><span style=”font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-ansi-language: NL;”><span style=”mso-list: Ignore;”><span style=”font: 7.0pt ‘Times New Roman’;”>     </span></span></span><!–[endif]–><span style=”font-family: Arial; mso-ansi-language: NL;”>VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg</span>

Groetjes

Joanne Molendijk

 • Deze reactie is gewijzigd 5 jaren, 2 maanden geleden door imkehornix.