Reageer op: computerbril

Home  /  Reageer op: computerbril

Home Forums Personeel en organisatie computerbril Reageer op: computerbril

#1645

Je kunt bij de arbowet de regels vinden waaraan je moet voldoen om voor een beeldschermbril in aanmerking te komen.
De wet verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat beeldschermwerk geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Het Arbobesluit kent twee specifieke richtlijnen:
Beeldschermwerk moet na twee uur afgewisseld worden met ander werk of een pauze (Arbobesluit 5.0).
Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om een oogonderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen.
Werknemers die een leesbril nodig hebben en beeldschermwerk verrichten, hebben recht op vergoeding van de aanschafkosten van een beeldschermbril.
Werkgevers mogen van deze normen afwijken, zolang de veiligheid en de gezondheid van de werknemers gewaarborgd blijft. Volgens mij zijn ze het dus niet verplicht.

Marieke