Geheimhoudingsverklaring

Home  /  Geheimhoudingsverklaring

Home Forums Praktijkmanagement Algemeen Geheimhoudingsverklaring

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #897
  Anita van der Toorn
  NVvPM - Lid

  Geheimhouding/integriteitsverklaring
  Huisartsen Achtse Barrier

  Organisatie-/personeelsgegevens

  Organisatienaam (indien van toepassing): ———————————————————————–

  Naam en voorletters: ———————————————————————–

  Functie: ———————————————————————–

  Aard werkrelatie met de praktijk O Uitzendkracht
  O ZZP
  O Consultant (w.o. personeel detacheringbureaus)
  O Stagiair
  O Schoonmaak/catering/onderhoudsbedrijven
  O Overige inhuurkrachten die op projectbasis worden ingehuurd (technisch personeel e.d.)

  Verklaart

  Geheimhouding

  Ik verklaar geheim te houden alle informatie van Huisartsen Achtse Barrier waarvan ik weet of vermoed dat deze vertrouwelijk is. Persoonsgegevens, financiële gegevens, klantgegevens, aanbestedingsgegevens en contractgegevens beschouw ik in ieder geval als vertrouwelijk. Ik verstrek deze informatie niet aan anderen, ook niet binnen de huisartsenpraktijk, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van mijn taak bij de huisartsenpraktijk of dat ik daartoe wettelijk verplicht ben. Bij twijfel neem ik contact op met de praktijkmanager.

  Toegang tot gebouwen, apparatuur en kwetsbare ruimten

  Ik gebruik de hulpmiddelen voor toegang tot de praktijk en apparatuur van de praktijk (sleutel, toegangscodes, apparatuur of software) uitsluitend voor het doel waarvoor deze aan mij ter beschikking zijn gesteld. Voor mij bestemde toegangsmiddelen behoud ik voor mijzelf en geef ik niet aan collega’s of derden, tenzij daarover afspraken zijn gemaakt met de praktijkmanager en dit past in de bedrijfsvoering.
  Bij vermissing, ontvreemding, misbruik of ander onrechtmatig gebruik stel ik de praktijkmanager onmiddellijk daarvan in kennis.

  Omgang informatie

  Ik laat geen stukken onbeheerd achter, ook niet op mijn bureau, in de ruimte of (thuis)werkplek waar ik werk, waarvan ik weet of zou kunnen weten dat deze vertrouwelijk zijn.
  Ik houd mij op mijn (thuis)werkplek aan de regels voor de beveiliging van informatie. Voorbeelden van mogelijke beveiligingsmaatregelen zijn: clean desk, afsluiten kasten, aanzetten schermbeveiliging tijdens afwezigheid, regelmatig wijzigen van wachtwoorden en niet uitlenen van apparatuur en USB-sticks aan derden.

  Documenten, e-mails, en overige zaken die niet voor mij bestemd zijn, zend ik onmiddellijk door aan het juiste adres of ik retourneer deze aan de afzender. Is het juiste adres noch de afzender bekend, dan vernietig ik ze.

  Omgang bedrijfsmiddelen

  Ik ga zorgvuldig om met alle mij ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen (mobiele telefoons, kantoorbehoeften, laptops, beamers), zowel op mijn werkplek als elders waar ik bedrijfsmiddelen gebruik. Ik laat geen waardevolle bedrijfsmiddelen onbeheerd achter op mijn werkplek of elders waar ik bedrijfsmiddelen gebruik.

  Integriteit

  Ik gedraag mij integer, bij twijfel raadpleeg ik de praktijkmanager.

  Verklaart verder

  In kennis te zijn gesteld van de inhoud van dit formulier door de praktijk ;
  zich te zullen houden aan alle in dit formulier genoemde (spel)regels;
  bekend te zijn met het feit, dat het handelen in strijd met de geheimhoudingsplicht kan leiden tot straffen op grond van onder andere de artikelen 98 en 272 van het wetboek van strafrecht
  bekend te zijn met de verplichting van de praktijk aangifte te doen van elke schending van de geheimhoudingsplicht. Dit onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 162 van het wetboek van strafvordering.

  Ondertekening door externe organisatie of medewerker

  Namens:

  Organisatienaam: ——————————————————————————————————-

  Plaats: —————————————————————–

  Datum: —————————————————————–

  Handtekening —————————————————————-

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.