Monthly Archives : april 2019

Home  /  2019  /  april

Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2019-2020

On april 25, 2019, Posted by , In Nieuws, With No Comments

Op diverse momenten in 2018 en 2019 is er intensief overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De gesprekken hadden een prettig en constructief karakter en partijen hebben op 17 april 2019 overeenstemming bereikt. Het volledige principeakkoord zal binnenkort worden voorgelegd aan de leden / achterbannen.