20 juni 2018

Home  /  20 juni 2018

Verslag bijeenkomst 20 juni 2018

Locatie: 24CARE BV – http://www.24care.nu/

Onze laatste bijeenkomst was op 20 juni 2018. Een mooie en warme lentedag. De bijeenkomst werd gehouden op een leuke locatie in Huizen waar wij te gast waren bij 24-Care. Een organisatie die zich bezighoudt met het creëren van integrale Telemedicine. Dit houdt in dat 24 Care software en apparaten ontwikkelt om het zelfmanagement van de patiënt te optimaliseren. Deze software en apparaten zijn ontwikkeld voor patiënten met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, hart en vaatproblematiek en longziekten.

Wij werden zeer vriendelijk ontvangen met goede sterke koffie, thee en zelfgemaakte Huizer-speculaaskoeken, waar wij onbeperkt van mochten genieten.

De opkomst was redelijk. Wij waren met 25 praktijkmanagers waarvan een aantal nieuwe enthousiaste aspirant-leden.

Na de officiële opening door Imke en Klara zijn wij het programma gestart. Om te beginnen werd er een interessante lezing gehouden over 24 Care en de diensten die zij bieden. Daarna werd er een inzichtelijke en interactieve workshop aangeboden door Klara over timemanagement. Vervolgens gaf PRO/Huisarts van Morgen ons een inzicht over de nieuwe ontwikkelingen qua huisartsenzorg van nu t/m 2022. Tot slot nog een heldere vraag en uitleg vanuit de SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsen) over de noodzaak om stagiaires op te leiden in de praktijk vanwege het tekort aan ondersteunend personeel.

Na de goed verzorgde lunch hebben we met alle leden een gesprek gevoerd over diverse onderwerpen. In dit gesprek zijn er zaken besproken als de AVG-wet en het opzetten van een kwaliteitsregister. Ook hebben wij de stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen met de verschillende Cao-partners over het functieprofiel besproken. Wij blijven als vereniging vasthouden aan het feit dat onze grootste achterban uit doorgestroomde MBO praktijkmanagers bestaat. Ook blijven wij ons, ook voor de HBO opgeleide praktijkmanagers, als vereniging inzetten voor een goed profiel voor deze groep.

Aansluitend is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Imke en Klara hebben Renate Boerop voorgedragen als nieuwe secretaris van de vereniging. Na een introductie en stemming zijn alle leden akkoord met de toetreding van Renate aan het bestuur. Op de website is een korte introductie over Renate en andere bestuursleden te vinden.

Tot slot zijn wij als bestuur altijd blij met extra hulp van leden. Lijkt het je leuk en beschik je over talenten die ons als vereniging kunnen helpen, stuur ons dan een bericht via het contactformulier op de website.

De datum voor de volgende bijeenkomst wordt na de zomer bekend gemaakt. Wij wensen jullie allen een hele fijne zomer toe en graag tot ziens!

Zonnige groet,

Imke, Klara en Renate

 

 

Agenda bijeenkomst:

09:30 – 10:00 uur: Ontvangst
10.00 – 10.05 uur: Welkom/dagindeling
10:05 – 10:30 uur: 24 CARE
10:30 – 12:30 uur: Timemanagement

12.30 – 13.00 uur: Lunchpauze

13.00 – 13.30 uur: SSFH stage in de praktijk
13:30 – 14.00 uur: PRO groep: veranderingen in huisartsenland
14.00 – 14.30 uur: ALV
14:30 – 16:00 uur: Status AVG, WLZ, positieve gezondheid, schaal indeling, Register, Website
16:00 – einde : Borrel/netwerken

Deze bijeenkomst is gratis voor leden en niet-leden betalen 45 euro.
Inschrijven kan via het formulier, of voor leden per mail aan info@nvvpm.com