14 november 2018

Home  /  14 november 2018

Verslag bijeenkomst 14 november 2018

Met dank aan Sofazorg voor het sponsoren van de locatie. https://sofazorg.nl/  Sofazorg verzorgt laboratoriumdiagnostiek voor alle huisartsen in Nederland.

De bijeenkomst werd gehouden in Hotel & congrescentrum Belmont in Ede. De opkomst was groot. Wij waren met ruim 50 praktijkmanagers waarvan een aantal nieuwe enthousiaste aspirant-leden.

De officiële opening werd door Klara gehouden, Imke was helaas op het laatste moment voor deze dag verhinderd. In verband met de onverwachte grootte van de groep is het programma aangepast naar een meer inhoudelijk programma en moest helaas de lunch ingekort worden.

Na de opening heeft Klara een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het “functieprofiel praktijkmanager”. Vervolgens werd door Jan Broos van Corpio, een ICT-bedrijf in de zorg, verteld over het kwaliteitsmanagementsysteem. Als voorbeeld werd onder andere de VIM-meldingen en e-Zorgpad, een e mailautomatiseringsprogramma genomen. Aansluitend heeft Cor Jansen van Van Ree accountants een mooie presentatie gegeven over de jaarrekening en begroting in de huisartsenpraktijk. Hierbij hebben wij meer inzicht gekregen in wat een jaarrekening is, waarom deze wordt opgesteld en hoe het inzicht en antwoord kan geven op diverse vragen.

Na een kortere maar goed verzorgde lunch, stond de ALV op de agenda. Deze werd in verband met de onverwachte afwezigheid van Imke door Jacky met bijval van Klara gehouden. Vervolgens heeft Renate een mooie presentatie gehouden over de bekostiging van 2019. Als laatste op het programma heeft Klara een interactieve presentatie gehouden over de toekomstvisie van de NVvPM. Hierbij is onder andere een formulier met taken binnen de vereniging rondgegaan waar het bestuur niet meer alleen aan toe komt. Jacky heeft het afgelopen jaar actief allerlei administratieve en website gerelateerde taken uitgevoerd, het bestuur heeft aan haar gevraagd of zij de functie van secretaris wil vervullen. Van leden is de wens om het forum meer te gaan gebruiken voor praktijk gerelateerde zaken. Onlangs werd er een commercieel stuk op het forum geplaatst, hier is het forum niet voor bedoeld. Ook werd gevraagd naar een gewenste frequentie van bijeenkomsten. Uitkomst was drie keer per jaar. Tot slot hebben we in groepjes een brainstormsessie over het kwaliteitsregister gehouden.

Al met al was het een geslaagde dag boordevol informatie en netwerk momenten. Onze volgende bijeenkomst zal op woensdag 13 maart 2019 in de regio Utrecht worden gehouden.

Wij danken onze gast sprekers voor hun tijd en informatieve sessies.

Imke, Klara, Renate en Jacky

Agenda bijeenkomst:

09:30 – 10:00 uur: Ontvangst
10.00 – 10.00 uur: Welkom/dagindeling
10:00 – 10:15 uur: Functieprofiel in de CAO stand van zaken
10:15 – 11:00 uur: Corpio
11:00 – 12:00 uur: Bekostiging 2019

12.00 – 13.00 uur: Lunchpauze

13.00 – 14.00 uur: Workshop: jaarrekening hoe te gebruiken als praktijkmanager
14:00 – 14.30 uur: Kwaliteitsregister
14.30 – 15:00 uur: NVvPM toekomstvisie
15:00 – 16:00 uur: ALV
16:00 – einde : Borrel/netwerken

Deze bijeenkomst is gratis voor leden en niet-leden betalen 45 euro.
Inschrijven kan via het formulier, of voor leden per mail aan admin@nvvpm.com

Indien u verhinderd bent en u dit niet aan ons doorgeeft, brengen we alsnog 45 euro in rekening. Doorgeven kan via admin@nvvpm.com of telefonisch op 06-23819303